Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy osiedla. Zobacz też: Ulica Solec i Zespół przystankowy Solec.

Solec na tle Śródmieścia wg MSI

Solec – osiedle i obszar Miejskiego Systemu Informacji położony w Śródmieściu, poniżej skarpy wiślanej, powszechnie uważany za część Powiśla, ograniczony od wschodu Wisłą, od południa aleją Armii Ludowej, od zachodu skarpą wiślaną, a od północy wiaduktem linii średnicowej.

Historia

Warsztaty Żeglugi Parowej w XIX wieku

Wieś Solec istniała nad Wisłą już w XII wieku, znajdowała w niej najpierw przystań, a potem port rzeczny, w którym cumowały barki z różnym towarem, między innymi i z solą, którą transportowano Wisłą z Wieliczki. Znajdowała się tu też przeprawa przez Wisłę na Kamion. Tu także przecinały się szlaki handlowe z zachodu na wschód i północy na południe, co zadecydowało o usytuowaniu osady w tym miejscu. Osady strzegł ulokowany w pobliżu Jazdów. Wąwozem dzisiejszej ulicy Książęcej płynęła rzeczka zwana Żórawką.

Wieś powoli się rozwijała, powstał w niej także kościół św. Anny, w związku z licznymi powodziami przeniesiony około 1592 roku do Ujazdowa. W XVI wieku powstały tu liczne magazyny soli, a wokół rynku wyrosło małe miasteczko z kościołem pw. św. Trójcy. Osada wciąż była ważnym punktem transportowym ze względu na przeprawę przez Wisłę. W 1675 roku w oparciu o osadę utworzona została jurydyka Solec. W I połowie XVIII wieku liczyła ona około 5 tysięcy mieszkańców.

W XVIII i XIX wieku, w związku z sąsiedztwem rzeki, na Solcu rozwijał się przemysł, istniała m.in. Rzeźnia Miejska, Gazownia na Ludnej i wiele innych. Pożar jednego z browarów miał być sygnałem dla rozpoczęcia powstania listopadowego. Wraz z rozwojem transportu kolejowego przemysł wyprowadzał się powoli z Solca w miejsca lepiej skomunikowane, jak Wola czy Praga. W 1891 roku zabezpieczono częściowo Solec sypiąc wał przeciwpowodziowy, na początku XX wieku osiedle przeciął Most Poniatowskiego, a w latach 30. XX wieku Most Średnicowy.

Podczas powstania warszawskiego na Solcu (nazywanym we wszelkiej historiografii "Czerniakowiem") toczyły się ciężkie walki, w szczególności we wrześniu. Niemcy za wszelką cenę chcieli odrzucić powstańców od Wisły, aby uniemożliwić zbliżającej się Armii Czerwonej sprawny desant i pomoc dla walczącej Warszawy. Bo zaciętych walkach w rejonie ulic Okrąg, Wilanowskiej, Solec i Zagórnej powstanie na Solcu zakończyło się 23 września. Dzielnica została w znacznym stopniu zniszczona.

Po wojnie zdecydowano o nieodbudowywaniu dzielnicy, w której miejscu miał powstać rozległy teren zielony. W latach 50. XX wieku zaczęto wytyczanie Centralnego Parku Kultury, jednak ze względu na zachowaną zabudowę nigdy nie zrealizowano go w całości. Główną osią stała się aleja prowadząca z al. Na Skarpie do pomnika Sapera. W podobnym okresie zlikwidowano ostatnie kursujące po osiedlu tramwaje. W 1974 roku Solec przecięła Wisłostrada, utworzona z ulic Solec i Wioślarskiej, zaburzając dawny układ urbanistyczny osiedla. Powstała również Trasa Łazienkowska oraz osiedle Torwar.

Najważniejsze obiekty

Kościół św. Trójcy

Linki zewnętrzne


Obszary Śródmieścia wg Miejskiego Systemu Informacji

MuranówNowe MiastoPowiśleSolecStare MiastoŚródmieście PołudnioweŚródmieście PółnocneUjazdów


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.