Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Serek bielański widziany od strony ronda Haliny Szwarc

Serek bielański widziany od strony skrzyżowania ul. Marymonckiej i Żeromskiego

Serek bielański – nieformalna nazwa niezabudowanego terenu na Bielanach na obszarze ograniczonym ulicami Żeromskiego, Marymoncką i Sacharowa.

Teren serka był częścią pól bielańskich, wykorzystywanych przez wojska carskie jako poligon. W okresie międzywojennym początkowo na terenie serka planowano budowę pl. Jedności z gwiaździście rozchodzącymi się ulicami Marymoncką, Kasprowicza, Schroegera i Żeromskiego, a także znajdujących się poza dzisiejszym serkiem: niezbudowanej ulicy roboczo nazwanej Reymonta (dziś istniejąca al. Reymonta znajduje się w zupełnie innym miejscu) i odchodzącej na wschód szerokiej, dwupasmowej al. Słowiańskiej (dziś wąskiej, ślepej uliczki lokalnej), planowany układ można zobaczyć na planach Warszawy z przełomu lat 20. i 30. W drugiej połowie lat 30. plany uległy zmianie, zrezygnowano z budowy placu. Przez teren serka mniej więcej między dzisiejszymi skrzyżowaniami Żeromskiego z Sadowskiej i Marymonckiej z Sacharowa przeprowadzono tory kolei do Młocin i Łomianek.

W latach 50. na terenie serka zaplanowano powstanie dużego centrum handlowo-usługowo-administracyjnego. Centrum miało obejmować tereny po drugiej, wschodniej stronie ul. Marymonckiej. Centrum miało być budowane etapami, realizację pierwszego etapu przewidziano na lata 1970-75[1]. W późniejszych latach plany ulegały zmianie (m.in. zrezygnowano z części po wschodniej stronie Marymonckiej), ale żadne prace przy budowie centrum nie ruszyły.

Na początku lat 70. przedłużono ulicę Kasprowicza, która wówczas kończyła się ślepo przy ul. Makuszyńskiego, do skrzyżowania Żeromskiego i Sadowskiej.

W latach 70. na serku okresowo działało sezonowe wesołe miasteczko. Pod koniec lat 70. dużą część serka zajęto pod bazę materiałową zaplecza budowy al. Armii Krajowej. W pierwszej dekadzie lat dwutysięcznych serek służył podobnym celom dla budowy bielańskiego odcinka metra. W związku z wciąż planowanym (i wciąż niezrealizowanym) centrum handlowym południowe wyjście ze stacji metra Słodowiec umieszczono pośrodku serka, w dużym oddaleniu od przystanku autobusowego, co pociągnęło za sobą liczne skargi pasażerów. W trakcie Euro 2012 na serku działała strefa kibica. Okresowo urządzane są też plenerowe imprezy.

W 2002 r. dla serka uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który – ze zmianami – obowiązuje do dziś[2].

W 2014 r. zlikwidowano odcinek Kasprowicza między Sacharowa a Żeromskiego. Scalenie terenu miało uczynić teren bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Nierozwiązanym problemem pozostaje jednak obecność tunelu metra pod serkiem – tunel nie został zaprojektowany na obciążenia wynikające z budowy nad nim obiektów o przewidzianej w MPZP kubaturze. Z tego powodu ma zostać uchwalony nowy MPZP.

Obecnie na serku stoi południowe wyjście stacji metra Słodowiec, stacja Veturilo, sezonowy ogródek piwny i stojak na reklamy (przy dawnym przebiegu Kasprowicza).

Odsyłacze zewnętrzne

Przypisy

  1. Żoliborz, seria Poznaj Warszawę – Biblioteka Stolicy, Krajowe Wyd. Czasopism RSW „Prasa” 1970, str. 82
  2. Uchwała Rady Gminy Warszawa-Bielany nr 749/XXXIV/02 z 20.09.2002: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Marymont I cz. II
Advertisement