Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Tablice nakierowujące do Sejmu i Senatu

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej – dwuizbowy parlament, organ władzy ustawodawczej w Rzeczypospolitej Polskiej. Jego siedziba znajduje się przy ul. Wiejskiej w Śródmieściu.

W przypadkach określonych w Konstytucji (art. 114) członkowie obu izb obradując razem tworzą Zgromadzenie Narodowe zwoływane przez marszałka Sejmu.

Zobacz też

Advertisement