Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Budynek sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

Historia

Obrady Sejmu Wielkiego (1791)

Obrady sejmu (1931)

Sala Posiedzeń współcześnie

Polska nazwa "sejm" pochodzi od słowiańskich wyrazów (sjem, soim oraz sejm) oznaczających liczne zgromadzenie. Polska była jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie parlament odgrywał bardzo ważną rolę w decydowaniu o losie obywateli.

W XXII wieku można mówić o sejmowym kryzysie, głównie za sprawą zasady liberum veto (łac. "wolne «nie pozwalam»"). Za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego wprowadzono wiele zmian, ustanowiono Sejm Czteroletni.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1918 Maciej Rataj wygłosił w parlamencie słowa: jest Polska, jest Sejm. Wybrany w 1919 Sejm Ustawodawczy był konstytuantą, dnia 20 lutego uchwalono tzw. Małą Konstytucję.

Od 1989 sejm wybierany jest przez naród w wolnych wyborach.

Zobacz też

Opis

Składa się z 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, tajnych i proporcjonalnych. Kancelaria sejmu znajduje się przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w pobliżu placu Trzech Krzyży, kadencja sejmu trwa cztery lata.

Organy sejmu

Konstytucyjne organy Sejmu to:

  • Marszałek Sejmu
  • komisje sejmowe

Organy wprowadzone przez Regulamin Sejmu

  • Prezydium Sejmu
  • Konwent Seniorów

Zobacz też

Advertisement