Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy znajduje się w kościele jezuitów pw. Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście, obok archikatedry, przy ulicy Świętojańskiej 10.

Rys historyczny

Kościół Najświętszej Maryi Panny wzniesiony został staraniem kaznodziei ks. Piotra Skargi SI, na przełomie XVI i XVII wieku. Jezuici wznieśli świątynię na ruinach kamienic spalonych w czasie jednego z pożarów. Kiedy na początku XVII wieku runęła wieża kolegiaty, Jezuici wznieśli przy swojej świątyni wysoką wieżę, która od tej pory stała się dominantą Starego Miasta. W trakcie budowy kościoła mieszczanin Baryczka podarował ojcom swoją kamienicę. Dlatego też budynek zachował oryginalny, dwunawowy układ.

Kościół OO. Jezuitów został bogato wyposażony przez króla, synów królewskich, szlachtę mazowiecką i mieszczan warszawskich. jednym z fundatorów byl Bobola z Piasków, podkomorzy królewski, którego epitafium zachowało się do dzisiaj.

Pierwszy cios kościołowi zadały wojny szwedzkie. Kościół musiał zapłacić Szwedom olbrzymią kontrybucję i został złupiony za pomoc udzieloną wojskom króla Jana Kazimierza, oblegającym Warszawę i za nadawanie z wieży znaków świetlnych wojskom królewskim.

OO. Jezuici szybko dźwignęli się z zadanych im klęsk. Kolejni królowie elekcyjni, możnowładcy i mieszczanie obdarzyli OO. Jezuitów w poważne, jak na owe czasy, środki. Drogą darowizn i zakupów zakonnicy stali się posiadaczami zanznych terenów miejkich, których trzon stanowił kościół. W największym kwartale pobudowali kolegium, drukarnie, aptekę i pierwszy teatr. Na Starym Mieście powstalo poważne centrum kulturalne i polityczne. Kasata zakonu OO. Jezuitów w 1782 r. położyła kres świetności tego centrum. Dobra jezuickie przeszły na własność Komisji Edukacji Narodowej. Kościół zostal oddany pod opiekę Bractwu Niemieckiemu, a w okresie późniejszym w 1808 r. OO. Paulinom. Ci jednak nie byli w stanie utrzymać kościoła, który doszczętnie ogołocony, został oddany Bankowi Polskiemu na skład wełny.

W 1834 r. zrujnowany kościół został przekazany OO. Pijarom, w zamian za ich kościoł przy ulicy Długiej, zamieniony ca cerkiew prawosławną. Pijarzy dokonali gruntownego remontu kościoła,dobudowując chór muzyczny, którego autorem był znany architekt Alfons Kropiwnicki. Gdy w 1863 r. za udział w Powstaniu Styczniowym, nastapila kasata zakonu OO. Pijarów, kościół stał się kościołem pomocniczym Archikatedry, szczególnie lubianym wśród inteligencji warszawskiej i młodzieży. W 1920 r., po 120 latach, świątynię objęli pierwsi gospodarze, OO. Jezuici, przywracając jej pierwotne piękno.

W czasie powstania warszawskiego budowla uległa ona niemal całkowitemu zniszczeniu. Księża jezuici z wielkim poświęceniem ratowali najcenniejsze skarby świątynne, uchronili też od zniszczenia cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej. Do odbudowy kościoła przystąpiono po zakończeniu wojny. Prace ukończono dopiero w 1973 r. Świątynia odzyskała swój dawny wygląd i na nowo stała się ozdobą Starego Miasta. W 1969 r. Stolica Apostolska uroczyście zatwierdziła tytuł Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy, a 3 lata później Prymas Stefan Wyszyński dokonał ponownej koronacji cudownego obrazu.

W późniejszych latach w świątyni dwukrotnie przebywał i modlił się Papież Jan Paweł II. Kościół ma nietypowy układ wnętrza. Szczególnie oryginalne rozwiązanie zastosowano w prezbiterium, które wypełnia gloria w kształcie promieni słonecznych. W apsydzie znajduje się obraz Matki Bożej Łaskawej. Wg niektórych źródeł, do Warszawy przywiózł go w 1651 r. abp Jan de Torres. W tym samym roku dokonano intronizacji obrazu i jego koronacji.

W niedzielę 13 grudnia 1981 r. Prymas Józef Glemp wygłosił w tym kościele w czasie mszy św. wieczornej słynną homilię, w czasie której wzywał Polaków do rozwagi w obliczu stanu wojennego i powstrzymywał przed przelewem krwi.

Advertisement