Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Sławoj Leszek Głódź (ur. 13 sierpnia 1945 w Bobrówce, woj. podlaskie) – polski duchowny katolicki, arcybiskup, generał dywizji, w latach 1991-2004 biskup polowy Wojska Polskiego, a następnie (w latach 2004-2008) biskup ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Jego dewizą są słowa: Milito pro Christo (Walczę dla Chrytsusa).

W 1964 roku zaczął naukę w białostockim seminarium duchownym i w 1970 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Henryka Romana Gulbinowicza. Został duszpasterzemna Białostoczczyźnie oraz wśród Polonii, poza granicami kraju. 21 stycznia 1991 roku został mianowany biskupem polowym Wojska Polskiego, otrzymawszy jednocześnie tytularną stolicę biskupią w Bettonium. W miesiąc później otrzymał sakrę biskupią z rak prymasa Józefa Glempa. W 1993 roku został mianowany generałem dywizji. 17 lipca 2004 roku Sławoj Leszek Głódź został podniesiony do rangi arcybiskupiej, a w sierpniu mianowany biskupem ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej. Uroczysty ingres odbył się 2 paździenika 2004 roku.

17 kwietnia 2008 roku papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą gdańskim. Abp Sławoj Leszek Głódź zakończył swą posługę w diecezji warszawsko-praskiej 26 kwietnia 2008 roku, w dniu uroczystego ingresu do nowej katedry.

Abp Sławoj Leszek Głódź jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Stoi również na czele Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, a także Zespołu ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. Jest również delegatem Konferencji Episkopatu Polski do opieki duszpasterskiej nad harcerstwem.

Advertisement