Warszawikia
Advertisement
Warszawikia
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy dawnego potoku. Zobacz też: Osiedle Rudawka.

Rudawka w rejonie ul. Tczewskiej

Rudawka w Lasku Bielańskim

Rudawka – dawny potok, współcześnie skanalizowany, jeden z nielicznych częściowo zachowanych stałych cieków wodnych w lewobrzeżnej Warszawie.

Pierwotnie jej źródła znajdowały się na bagnach w Lasku na Kole, skąd potok płynął mniej więcej na linii współczesnej al. Armii Krajowej (leży ona w dolinie Rudawki). W czasie prowadzonych w okresie międzywojennym i powojennym prac melioracyjnych Rudawka została uregulowana, jej koryto wyprostowano w celu szybszego odprowadzania wód, co w dalszej konsekwencji spowodowało niekorzystny dla roślinności spadek poziomu wód gruntowych. Obecnie istnieje tylko niewielki odcinek przepływający przez najniższy teren zalewowy w Lasku Bielańskim oraz skanalizowany wzdłuż ulicy Klaudyny. Dodatkowo jej wody przepływają przez Park Olszyna.

W pobliżu uregulowanego cieku rzeki widoczne jest też dawne koryto, wyznaczone krawędzią podmywanego brzegu i szeregiem starych drzew. W tych okolicach spotykane są rzadkie w Warszawie gatunki flory, m.in dąb szypułkowy.

Przypisy

Advertisement