Warszawikia
Advertisement
Warszawikia
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy ronda. Zobacz też: Zespół przystankowy Rondo Radosława.

Rondo Zgrupowania AK "Radosław, widok w kierunku Żoliborza (2010)

Maszt z flagą na rondzie (2015)

Rondo Zgrupowania AK "Radosław" (skrótowo Rondo Radosława, potocznie i dawniej Rondo Babka) – rondo położone na pograniczu Śródmieścia i Woli, u zbiegu Słomińskiego, al. Jana Pawła II i Okopowej. Jest jednym z największych oraz najtrudniejszych rond w Warszawie, na którym obowiązuje organizacja ruchu ronda pół-turbinowego.

Rondo powstało w latach 60. XX wieku i początkowo nazywane było "Rondo Babka", i mimo iż oficjalnie rondo miało otrzymać imię Mariana Buczka, to przyjęła się potoczna nazwa, która wzięła się najprawdopodobniej od znajdującej się tutaj dawniej góry piachu i gruzu, kształtem przypominającej piaskową babkę. Nazwę na współczesną zmieniono 24 września 2001 roku pomimo protestów i licznych happeningów obrońców tradycyjnej nazwy. Patronem zostało zgrupowanie "Radosław", które walczyło w tym rejonie w trakcie powstania warszawskiego. Nazwa jednak słabo przyjęła się do świadomości mieszkańców i w planach jest przywrócenie dawnej nazwy ronda. W planach jest wybudowanie w ciągu ulic Okopowej i Słomińskiego tunelu pod rondem.

Rondo Zgrupowania AK "Radosław" należy do najtrudniejszych do pokonania rond w mieście, początkowo było to klasyczne rondo z przecinającymi go ze wszystkich stron torowiskami tramwajowymi, jednak w styczniu 2008 roku organizacja ruchu została zmieniona w związku z zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej. Wszystkie samochody zjeżdżające z ronda miały bezwzględne pierwszeństwo nad pojazdami poruszającymi się dalej rondem, a trudności w zrozumieniu tej organizacji oraz nieuwaga często prowadziły do niebezpiecznych sytuacji, kolizji oraz wypadków. W celu ułatwienia przemieszczenia się oraz zminimalizowania ryzyka wypadków w sierpniu 2011 roku rondo przekształcono w rondo pół-turbinowe, gdzie już przed wjazdem należy zdecydować się na odpowiedni pas ruchu, by w odpowiednim miejscu zjechać z ronda.

W otoczeniu ronda znajdują się także Centrum Handlowe Westfield Arkadia oraz wieżowiec Babka Tower. W północno-wschodniej części ronda znajduje się również kamień upamiętniający zgrupowanie "Radosław", a w jego zachodniej części – 63-metrowy Maszt Wolności z polską flagą.

Ciekawostki

  • Ruch na rzecz zachowania starej nazwy ronda organizował akcje o charakterze happeningu polegające na częstowaniu przechodniów kawałkami ciasta, babki piaskowej.
  • 24 kwietnia 2004 roku, podczas odbywającego się w Warszawie Europejskiego Szczytu Gospodarczego obawiano się demonstracji Alterglobalistów. Jako miejsce spotkania wyznaczyli oni sobie właśnie Rondo Zgrupowania AK "Radosław". Jednak frekwencja na demonstracji była mniejsza od spodziewanej. Podobno wynikła ona z tego, że dojeżdżający do miasta działacze alterglobalistyczni, z racji na utrudnienia w ruchu, musieli do ronda dojść na piechotę pytając się o drogę napotkanych mieszkańców. Z racji na zakorzenioną w społeczeństwie poprzednią nazwę Rondo Babka pytający się o drogę działacze alterglobalistyczni byli kierowani w różne, inne miejsca, i do demonstracji dołączali już w trakcie jej trwania. Opowieść ta ma znamiona tzw. legendy miejskiej o dużym stopniu prawdopodobieństwa.
  • W październiku i listopadzie 2014 roku na rondzie powstał 63-metrowy Maszt Wolności z biało-czerwoną flagą na szczycie, ozdobioną dodatkowo symbolem Polski Walczącej, w ten sposób prywatny fundator zechciał uczcić 70. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.
Advertisement