Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Rezerwat torfowiskowy Bagno Jacka - zamknięty dla ruchu turystycznego rezerwat przyrody położony w dzielnicy Wesoła na północ od ulicy Okuniewskiej. Rezerwat ustanowiony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 września 1981 r. ogłoszonym w Monitorze Polskim nr 26 z 1981 r. poz. 231.

Powierzchnia rezerwatu wynosi ponad 19 hektarów, został utworzony w celu zachowania torfowiska przejściowego z charakterystyczna florą i fauną, zaliczony został do rezerwatów torfowiskowych. W rezerwacie, niewielką powierzchnię (około 0,5 ha) zajmuje jeziorko dystroficzne. Na powierzchni wody z czasem pojawiają się liście oraz kwiaty grzybienia białego. Oprócz tego występuje trzcina pospolita, pałka wąskolistna, turzyca pęcherzykowata, turzyca sztywna, żabiściek - babka wodna, a także czermień błotna. Resztę powierzchni torfowiska zajmują mszary i zbiorowiska boru mieszanego wilgotnego, rosnącego na glebach torfowych oraz zarośla skarłowaciałych brzóz i sosen z mszarem torfowcowym. Do ciekawszych występujących tu roślin należy zaliczyć: widłaka gajowego, borówkę bagienną, wełniankę pochwowatą i wełniankę wielokwiatową, modrzewnicę zwyczajną, żurawinę błotną i rosiczkę okrągłolistną.

Rezerwat z uwagi na trudno dostępny teren, a także odpowiednie warunki, jest ostoją wielu gatunków zwierząt. Gnieżdżą się tu ptaki wodne i błotne: kaczki, łyski i trzciniaki. Bywają tu sarny dziki i łosie. Żyje tu żmija zygzakowata, sporadycznie można spotkać zaskrońca.

Wykrzyknik.png Ta strona jest zalążkiem artykułu. Możesz pomóc Warszawikii rozbudowując ją!
Advertisement