Pomnik poległych w bitwie pod Olszynką Grochowską

Rezerwat przyrody Olszynka Grochowska jest krajobrazowym rezerwatem przyrody położonym w Warszawie w dzielnicy Praga Południe, od wschodu ograniczony ulicami Szeroką i Wałem Kościuszkowskim, a od zachodu linią kolejową Warszawa-Otwock.

Powierzchnia rezerwatu wynosi 56,35 km². Ochroną objęto prawie całe uroczysko leśne, wyłączając jedynie tereny zdewastowane, poprzecinane torami kolejowymi, liniami elektrycznymi, rurociągami. Teren rezerwatu jest własnością komunalną miasta stołecznego Warszawy i administrowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych – Obwód Leśny "Las Sobieskiego".

Celem ochrony jest szata roślinna i miejsce o znaczeniu historycznym. Na terenie rezerwatu znajduje się pomnik ku pamięci ofiar bitwy pod Olszynką Grochowską opatrzony tablicą z napisem: Przechodniu powiedz współbraciom, Że walczyliśmy mężnie i umierali bez trwogi, Ale z troską w sercu o losy Polski, O losy przyszłych pokoleń, o Twoje losy Ku czci Bohaterów Olszynki Grochowskiej poległych dn. 25.02.1831 r.

Częściową ochroną objęta jest kruszyna pospolita (Frangula alnus).

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.