Wyspy Zawadowskie podczas wiosennego przyboru wody w maju 2003

Wyspy Zawadowskie zimą

Rezerwat Wyspy Zawadowskie - faunistyczny rezerwat ochrony przyrody w skład którego wchodzą wyspy i mielizny położone w przełaju Wisły w okolicach Kępy Zawadowskiej i Błot, w dzielnicach Wawer i Wilanów. Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 803 ha, a na terenie Warszawy znajduje się 88,26 ha rezerwatu.

Rezerwat to zdanie naukowców największe w Europie siedlisko zagrożonych wyginięciem rybitw białoczelnych i ostoja wydr oraz bobrów, tu znajdują się unikalne lęgowiska sieweczek. Rezerwat zagrożony jest degradacją przez składowisko popiołów z Elektrociepłowni Siekierki znajdujące się nieopodal na Kępie Zawadowskiej.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.