Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Remont torowiska na Trasie W-Z – tablica informacyjna

Remont torowiska na Trasie W-Z - największa inwestycja realizowana w 2009 roku przez spółkę Tramwaje Warszawskie, przebudowa trwała od 15 marca do 10 października i objęła odcinki torów tramwajowych na al. "Solidarności" między Młynarską a Jagiellońską wraz z przebudową węzłów na placu Bankowym, z al. Jana Pawła II i Okopową, oraz torowisko na ulicy Młynarskiej.

Stan wyjściowy

Zespół przystankowy Stare Miasto przed remontem

Według stanu na dzień 25 lutego 2009 roku przeznaczonym do remontu odcinkiem torowiska na al. "Solidarności" kursowało osiem linii tramwajowych: 4, 13, 23, 24, 26, 27, 32 i 46, a na odcinku przez Most Śląsko-Dąbrowski także dwie linie autobusowe dzienne: 190 i 410. Na trasach tramwajów znajdowało się siedem przystanków, patrząc od zachodu były to: DT Wola, Okopowa, Wola-Ratusz, Kino Femina, Metro Ratusz Arsenał, Stare Miasto oraz Park Praski. Wspomniane linie tramwajowe kursowały na następujących odcinkach:

Linie autobusowe jeżdżące przez Most Śląsko-Dąbrowski kursowały natomiast na takich odcinkach:

Badania wykonane przez firmę FaberMaunsell Polska wykazały, że na planowanym do wyremontowania odcinku w złym stanie technicznym znajdowały się tory na tzw. rondzie Kercelak, czyli skrzyżowaniu al. "Solidarności" z Okopową, oraz na odcinku al. "Solidarności" między placem Bankowym a placem Weteranów 1863 roku. Wszystkie przystanki na przeznaczonym do remontu odcinku znajdowały się pomiędzy jezdniami, posiadały wiaty, jedynie przystanek Stare Miasto znajdował się w pasie jezdni, tj. pasażerowie z tramwajów wysiadali wprost na jezdnię. W każdym węźle istniały tory umożliwiające skręt w torowiska na przecznicach, niemożliwy był jedynie skręt w ul. Andersa.

Plany

Budowa tymczasowej zawrotki tramwajowej za pałacem Przebendowskich, 6 marca 2009

Pas jezdni dla pojazdów skręcających z Płockiej w kierunku Koła, przekopany przez Młynarską na czas objazdu

Mijanka dla autobusów w tunelu pod placem Zamkowym

Modernizacja torowiska tramwajowego na Trasie W-Z otrzymała za cel polepszenie oferty transportowej na tym odcinku, a także podwyższenie jakości podróżowania oraz niezawodności funkcjonowania komunikacji miejskiej na tym odcinku. Według SISKOM-u renowacja torów powinna przynieść następujące efekty:

 • zwiększenie do 2014 roku liczby podróży na tym odcinku o około 4,2% w stosunku do liczby podróży odbywanych w przypadku zastosowania wariantu zero,
 • zwiększenie pracy przewozowej wykonywanej przez komunikację tramwajową o około 44 tysięcy pasażerokilometrów w godzinach szczytu,
 • skrócenie czasu podróży na tym odcinku o około 5 do 9 minut, a więc przykładowy tramwaj pokona odcinek w 12 minut zamiast w 20,
 • wzrost komfortu podróżowania pasażerów dzięki zakupowi nowocześniejszego taboru,
 • wzrost atrakcyjności korytarza trasy tramwajowej dla lokowanie miejsc zamieszkania oraz obiektów usługowych.

Projekty przeznaczone do wykonania w 2009 roku założyły:

 • wymianę wraz z wyciszeniem całego torowiska oraz wymianę bądź renowację całej sieci trakcyjnej na odcinku, by spełniały one najnowsze standardy i umożliwiły ruch najnowocześniejszych pojazdom,
 • przebudowę wraz z przesunięciem torowiska na wschód na Młynarskiej,
 • przebudowę węzła Okopowa z wydzieleniem dodatkowych torów do skrętu oraz węzła Kino Femina ze zmianą geometrii krzyżujących się tras oraz przeniesieniem zwrotnic,
 • budowę łącznika torowego al. "Solidarności" z Ratuszową wzdłuż Jagiellońskiej, który umożliwi tramwajom kursowanie na czas budowy stacji metra Dworzec Wileński,
 • wydzielenie wspólnej drogi tramwajowo-autobusowej na odcinku od placu Bankowego do ul. Targowej o długości odpowiednio 2,2 (na Pragę) i 2,6 (do centrum) kilometra,
 • budowę łączników pomiędzy jezdnią i projektowaną drogą tramwajowo-autobusową umożliwiających autobusom wjechanie na wspólną drogę – jeden znajdzie się po zachodniej stronie skrzyżowania al. "Solidarności" z Andersa, a drugi pod zachodniej stronie skrzyżowania al. "Solidarności" z Jagiellońską,
 • wprowadzenie dodatkowych linii autobusowych na nową drogę tramwajowo-autobusową na moście Śląsko-Dąbrowskim,
 • przebudowę przystanków oraz dostosowanie niektórych z nich (Metro Ratusz Arsenał, Stare Miasto, Park Praski, Dworzec Wileński) do obsługiwania zarówno tramwajów, jak i autobusów, mają one zostać wydłużone i poszerzone (tak, aby móc przyjąć naraz dwa tramwaje typu PESA) oraz przykryte nowymi wiatami,
 • instalację sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych obok przystanku Stare Miasto,
 • ustawienie osłon chroniących pałac Przebendowskich przed ochlapywaniem wodą przez autobusy.

Plany przebudowy zakładały następujący harmonogram prac:

W celu ułatwienia podróżnym przejazdu między dwoma stronami Wisły zaplanowano także tymczasową zawrotkę tramwajową przy pałacu Przebendowskich, dodatkowe linie zastępcze oraz wydzielono trzy nowe buspasy – dwa na al. "Solidarności" oraz jeden na ul. Anielewicza, gdzie przewidziano zawracanie niektórych autobusowych linii zastępczych.

Objazdy komunikacji

Pierwszy etap

Pierwszy wariant

Schemat objazdów tramwajów w pierwszym etapie remontu

Wraz z kolejnymi etapami remontu pojawiały się informacje na temat aktualnych objazdów komunikacji. Pierwsze, podane 25 lutego, miały dotyczyć pierwszego okresu remontu od 15 marca do 11 kwietnia. Według tych planów wprowadzono by takie objazdy i zmiany, że:

Drugi wariant

Schemat objazdów autobusów w pierwszym etapie remontu

Tramwaj linii 26 na tymczasowej zawrotce przy Pałacu Przebendowskich

3 marca wymyślono sposób, żeby autobusy mogły jechać prosto Trasą W-Z pomimo zamknięcia wiaduktu. Zgodnie z tym projektem linie miały zjechać z Trasy W-Z Nowym Zjazdem na Wisłostradę i wjechać Grodzką na Most, z powrotem linie miały zjechać z Mostu Nowym Zjazdem na Wisłostradę i wjechać Grodzką na Trasę W-Z , a co za tym idzie zrezygnowano z uruchamiania przystanku przesiadkowego Podzamcze i kolejnych dwóch linii autobusów zastępczych: Z-3 i Z-4. Ponadto linie 190, 390, N11, N21, N61 oraz N71 miały także kursować po wahadłowym pasie na moście Śląsko-Dąbrowskim. Wariant drugi różnił się od pierwszego następującymi szczegółami:

Drugi etap

Na początku kwietnia 2009 Zarząd Transportu Miejskiego podał do wiadomości objazdy komunikacji podczas drugiego etapu remontu, który planowo rozpoczął się 12 kwietnia. W tym czasie do aktualnie zamkniętych i przebudowywanych odcinków torowisk na trasie W-Z i Młynarskiej dołączył odcinek na ul. Wolskiej między Skierniewicką a Młynarską. W związku z tym utrzymane zostały objazdowe trasy wszystkich linii autobusowych oraz tramwajowych linii 4, 7, 28, 41 i 47, a ponadto wprowadzone zostały kolejne zmiany:

Dodatkowo na czas objazdów wprowadzone zostały zmiany przystankowe - linie 410, 520 i 522 zaczęły zatrzymywać się na przystanku Okopowa 01, a linie 520 i 522 także na przystanku Okopowa 02. Natomiast w zespole "Centrum" dla linii 520 zaczęły obowiązywać przystanki 04 i 01 (zamiast 02 i 03), a dla linii 522 przystanek 03 zamiast przystanku 01.

Trzeci etap

Pierwsza część

Pod koniec kwietnia ZTM podał do publicznej wiadomości informacje na temat objazdów autobusów i tramwajów podczas trzeciego etapu remontu torowiska, który planowo rozpoczął się 10 maja. Otwarty został wówczas zamknięty odcinek torowiska na ulicy Wolskiej, natomiast zamknięty został węzeł tramwajowy u zbiegu alei "Solidarności", Andersa oraz placu Bankowego. W związku z tym całkowicie zamknięte zostało torowisko wzdłuż Marszałkowskiej i Andersa na odcinku Stawki-Plac Zbawiciela oraz na Trasie W-Z od alei Jana Pawła do placu Bankowego. Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej prezentowały się tak, że:

W związku z niemal całkowitym zamknięciem skrzyżowania al. "Solidarności" z Andersa utrudniony został przejazd autobusów komunikacji miejskiej przez plac Bankowy, w szczególności tych, który na skrzyżowaniu muszą skręcać w lewo. Dlatego też wprowadzone zostały następujące tymczasowe korekty tras:

 1. linie 171, 410, 520, 522 oraz E-4 chcąc skręcić z placu Bankowego w al. "Solidarności" musiały pojechać prosto w Andersa, dopiero potem skręcić w Nowolipki i stamtąd wzdłuż al. Jana Pawła II wrócić na al. "Solidarności".
 2. linia 410 jadąc z Grot skręcała na plac Bankowy i stamtąd wzdłuż Senatorskiej i Wierzbowej kursowała do tymczasowego krańca Zachęta. Powrót odbywał się normalną trasą.
 3. linie N11 i N61 jadąc na Pragę kursowały Świętokrzyską, Tamką, mostem Świętokrzyskim, Wybrzeżem Szczecińskim oraz Okrzei, a z powrotem normalną trasą.
 4. linie N21 i N71 jadąc na Pragę kursowały al. Jana Pawła II i al. "Solidarności", a z powrotem stałą trasą.

W związku z powyższymi zmianami zawieszeniu uległy przystanki Bielańska 01, Metro Ratusz Arsenał 05, 56 i 72 oraz Plac Bankowy 02. W zamian uruchomione zostały dodatkowe przystanki:

 1. Metro Ratusz Arsenał 55 – zlokalizowany na al. "Solidarności" w stronę Woli, po zachodniej stronie skrzyżowania z Andersa, i obowiązywał dla linii 190, 390, N21, N71, Z-1 oraz Z-2.
 2. Kino Femina 54 – zlokalizowany na al. "Solidarności" na stronę Bemowa, po zachodniej stronie skrzyżowania z al. Jana Pawła II, i obowiązywał dla linii 171, 190, 410, 520, 522, E-2, N42 i Z-1.
 3. Muranów 56 – zlokalizowany na tymczasowym wypłytowaniu torowiska tramwajowego na Andersa w stronę Żoliborza, przed skrzyżowaniem ze Świętojerską, i obowiązywał dla linii 127 i Z-3.
 4. Muranowska 51 – zlokalizowany na Andersa w stronę centrum, po południowej stronie skrzyżowania ze Stawkami, obowiązywał dla linii Z-3
 5. Muranowska 58 – zlokalizowany na tymczasowym wypłytowaniu torowiska tramwajowego na Andersa w stronę Żoliborza, przed skrzyżowaniem ze Stawkami, obowiązywał dla linii Z-3
 6. Metro Politechnika 60 – zlokalizowany na Waryńskiego w kierunku południowym, przed skrzyżowaniem z Nowowiejską, i obowiązywał jako przystanek krańcowy dla linii Z-3.
 7. Zachęta 54 – zlokalizowany na ul. Królewskiej w stronę Marszałkowskiej tuż za przystankiem Zachęta 02, obowiązywał jako krańcowy dla linii 410.

Oprócz tego dodatkowo zaszły następujące zmiany przystankowe – uruchomiony został przystanek Muranów 01 dla linii Z-3, w zespole Plac Bankowy dla linii 107, 111, 127 i N41 w kierunku Żoliborza obowiązywał przystanek 04 zamiast 02, na trasie linii 505 obowiązywały dodatkowe przystanki Hoża, Rakowiecka, Morskie Oko, Malczewskiego oraz Bukowińska, na trasach linii 520 i 522 obowiązywały przystanki Hoża, Metro Świętokrzyska oraz Królewska, dla linii 390 w zespole Okopowa przystanek 05 obowiązywał jako "dla wysiadających", a przystanek 01 jako "dla wsiadających". Przy okazji przestał obowiązywać przystanek plac Wilsona 18 dla linii 114.

Druga część

W nocy z 6 na 7 czerwca 2009 zmieniona została organizacja ruchu na pl. Bankowym. W związku z otwarciem południowej jezdni al. Solidarności na wschód od placu Bankowego oraz zamknięciem przejazdu tramwajowego na Senatorskiej wprowadzone zostały poniższe zmiany w komunikacji zbiorowej:

Oprócz tego w nocy z 6 na 7 czerwca 2009, w związku z wdrażaniem zmienionej organizacji ruchu, linie N11, N21, N61 i N71 zostały skierowane objazdem przez Most Świętokrzyski i ul. Sokolą (w stronę krańców praskich), lub Kłopotowskiego (w stronę Dworca Centralnego)

Wprowadzone zostały także następujące zmiany przystankowe:

Czwarty etap

Schemat objazdu tramwajów w autobusie

Ogłoszenie na przystanku Stare Miasto 03 o 4 etapie remontu

W czerwcu ZTM podał pierwsze informacje na temat kolejnego, czwartego etapu remontu torowiska, podczas którego ponownie przywrócony został ruch tramwajowych na pl. Bankowym oraz Młynarskiej, natomiast wyłączone na wakacje zostało skrzyżowanie al. Jana Pawła II z al. "Solidarności". Wprowadzone zostały one 21 czerwca 2009 i prezentowały się następująco:

ZTM natomiast z opóźnieniem podał zmiany, które dotyczyć będą linii autobusowych. We wcześniejszym komunikacie dotyczącym przywrócenia ruchu autobusów na wiadukcie na Andersa i uruchomienia linii Z-3 zostało zapowiedziane jedynie, że po zakończeniu III etapu remontu linia Z-3 zastępować będzie jedynie wyłączony ruch tramwajowy na Mickiewicza i zostanie skrócona do trasy Plac WilsonaBielańska, a nowe informacje pojawiły się na ulotkach 18 czerwca 2009:

Piąty etap

Ogłoszenie o zmianach w piątym etapie remontu

Pod koniec lipca ZTM przekazał informacje o kolejnym etapie remontu i zmianach z nim związanych. 3 sierpnia 2009 otwarte zostało torowisko w węźle Kino Femina, równocześnie zamknięty został węzeł Okopowa, u zbiegu Okopowej i al. "Solidarności". Zostały w związku z tym wprowadzone następujące zmiany:

Dodatkowe utrudnienia i objazdy dotyczyły linii autobusowych:

Ponadto w nocy z 2 na 3 sierpnia 2009, w związku z wdrażaniem nowej organizacji ruchu, linie N42 i N91 zostały skierowane na następujące trasy objazdowe:

Szósty etap

Pod koniec sierpnia ZTM przedstawił zmiany dotyczące VI etapu remontu, który rozpoczął się 31 sierpnia. Tego dnia ponownie uruchomiony został ruch na moście Śląsko-Dąbrowskim, a tramwaje powróciły na trasę W-Z na odcinku od Targowej do alei Jana Pawła II. W remoncie niezmiennie pozostawały tory w węźle "Okopowa". Wprowadzone zostają następujące zmiany:

Okrojone zmiany dotknęły linii autobusowych:

 • autobusy linii 190 i Z-2 wprowadzone zostały na wspólny, wydzielony pas tramwajowo-autobusowy na odcinku od Jagiellońskiej do placu Bankowego włącznie i zatrzymywały się na wspólnych przystankach.

Wprowadzone zostały następujące zmiany przystankowe:

Siódmy etap

W połowie września ZTM upowszechnił informacje dotyczące zmian od 19 września w związku z otwarciem dla ruchu węzła "Okopowa". Zamknięty dla ruchu pozostanie jedynie odcinek alei "Solidarności" między Okopową a Młynarską. Jednocześnie ponownie otwarte zostanie torowisko na Radiowej, a zamknięte na Marymonckiej. Zmiany wyglądają następująco:

Po zakończeniu

10 października 2009 zakończył się ostatni etap remontu Trasy W-Z. Otwarte zostało wówczas torowisko na al. Solidarności między Młynarską a Okopową. Wprowadzone zostały następujące zmiany:

Przebieg prac

Zdemontowane tory tramwajowe, 20 marca 2009

Wyrwa po wyburzonym fragmencie wiaduktu, 28 marca 2009

W ramach przygotowań do remontu na początku marca przygotowano zawrotkę dla tramwajów na tyłach pałacu Przebendowskich. Była ona wykorzystywana od 16 marca, gdyż wymagała przynajmniej jednego dnia na podłączenie jej do sieci torowej – 15 marca linie 23 i 26 kursowały więc innymi niż planowane trasami. Zawrotka umożliwiła kursowanie al. "Solidarności" z Bemowa i Woli do stacji metra A-15 Ratusz Arsenał.

15 marca o godzinie 0:30 zamknięty został ruch na ul. Młynarskiej, a o 6:00 na moście Śląsko-Dąbrowskim. Jeden z blogerów wykonał zdjęcie ostatniego tramwaju, który przejechał most przed remontem – był to tramwaj linii 26. Remont rozpoczął się jednak dopiero około godziny 10:00, gdyż wcześniej na most wkroczyły ekipy kręcące film "Rewers". Przez pierwszych kilka dni zdejmowano stare torowisko. Od 17 marca zdecydowano się skorygować skróconą trasę 410 tak, aby zatrzymywała się na przystanku Plac Bankowy.

18 marca pojawiły się dodatkowe kursy autobusów linii 390 oraz Z-2, a 20 marca skorygowano kursowanie linii 520 w rejonie ulicy Płockiej. Do tego dnia usunięte zostało niemal całe torowisko na przebudowywanym odcinku trasy W-Z, gdzieniegdzie odkrywając jednocześnie bruk pokrywający trasę od 1949 roku. Całkowicie rozebrany został też przystanek tramwajowy Park Praski.

25 marca zakończył się pierwszy etap wymiany podbudowy torów na Młynarskiej, wkrótce rozpoczęło się układanie szyn, które dotarły do tego dnia z Krakowa. Do 5 kwietnia wywieziono wszystkie tory tramwajowe z mostu Śląsko-Dąbrowskiego oraz rozpoczęto budowę podtorza na remontowanym odcinku, które musi być idealnie ułożone według specjalnych procedur, by przyszłe torowisko było równe.

Do 9 kwietnia udało się ułożyć szyny na dojeździe do zajezdni tramwajowej, zakończyło się także ich asfaltowanie. Na ul. Młynarskiej rozpoczęto już betonowanie nowego torowiska. 12 kwietnia przystąpiono do drugiego etapu remontu, zamknięto torowisko na Wolskiej między Skierniewcką a Młynarską i rozpoczęto pełną przebudowę węzła komunikacyjnego "DT Wola".

Prace remontowe na placu Bankowym, 11 maja 2009

Remont na wiadukcie Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, 16 lipca 2009

Na początku maja rozpoczęto przygotowania do kolejnego etapu remontu, jakim była wymiana torów w węźle Metro Ratusz Arsenał. Całkowicie wyłączony został ruch tramwajowy na Andersa, Marszałkowskiej i al. "Solidarności", w zamian kursować miały autobusy zastępcze. Choć początkowo planowano niemal całkowicie zamknąć pl. Bankowy dla samochodów, ostatecznie zdecydowano o pozostawieniu po jednym pasie w każdym kierunku. 10 maja przystąpiono do trzeciego etapu renowacji. W międzyczasie na odcinku trasy W-Z od pl. Bankowego do ul. Jagiellońskiej ułożona została izolacja przeciwwilgociowa, trwało układanie zbrojeń pod torowisko oraz samych torów. Najszybciej prace posuwały się na zachód od tunelu trasy W-Z. Odbudowywany był także wiadukt łączący al. "Solidarności" z mostem Śląsko-Dąbrowskim.

5 czerwca 2009 zakończono pierwszą część wymiany torów na placu Bankowym, a co za tym idzie rozpoczęto kolejną część – wymienione zostały teraz tory w miejscu, gdzie samochody przedostawały się na drugą stroną al. "Solidarności", a ruch został skierowany na gotowy odcinek. Ponadto ruszyła dalsza przebudowa fragmentu torów wzdłuż placu Bankowego i zamknięciu uległ przejazd przez ul. Senatorską.

21 czerwca przystąpiono do kolejnego etapu remontu. Zakończono przebudowę torów na pl. Bankowym i ponownie uruchomiono ruch tramwajowy na Andersa i Marszałkowskiej, jednocześnie zamykając do remontu węzeł Kino Femina. Wprowadzono nową organizację ruchu, tworząc rondo w kształcie koniczynki z jednym pasem w ciągu al. "Solidarności" oraz dwoma pasami w ciągu al. Jana Pawła II. Pod koniec lipca 2009 remont tego odcinka zakończono.

Ze względu jednak na obchody 65. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego kolejny etap rozpoczęto dopiero 3 sierpnia, gdyż węzeł "Okopowa" był niezbędny, aby móc dojechać do Muzeum Powstania Warszawskiego. Otwarto dla ruchu węzeł "Kino Femina", a zamknięto "Okopowa". 12 sierpnia, podczas prac na torowisku odnaleziono niewybuch z okresu II wojny światowej. 27 sierpnia pojawiło się pytanie, czy po przystanki Stare Miasto zostaną ponownie uruchomione dla autobusów, co potwierdził następnego dnia koordynator ds. remontów, Wiesław Witek. Nie udało się za to wybudować tymczasowego łącznika al. "Solidarności" z Ratuszową – sprawę zawaliła firma projektująca. Powstał on dopiero w 2011 roku.

Wspólny pas tramwajowo-autobusowy na moście Śląsko-Dąbrowskim, 11 września 2009

29 sierpnia po wyremontowanym torowisku na moście Śląsko-Dąbrowskim przejechał pierwszy próbny tramwaj bez pasażerów. Natomiast 31 sierpnia ponownie otwarty dla ruchu zostanie odcinek torów tramwajowych na Trasie W-Z na odcinku od alei Jana Pawła II do ulicy Targowej. Oddano do użytku także pierwszy w Warszawie wspólny pas autobusowo-tramwajowy. Na początku września okazało się, że remont ostatniej części, węzła "Okopowa", został zakończony wcześniej niż planowano. Ostatnie prace na ulicy Wolskiej również zakończył się wcześniej, wobec czego cały remont ukończono na tydzień przed terminem, 10 października 2009 roku.

Galeria

Stan końcowy

Po zakończeniu prac na trasę W-Z wróciły tramwaje linii 4, 13, 23, 24, 26, 27 i 46, a na most Śląsko-Dąbrowski dodatkowo dzienne autobusy linii 190. Ostatecznie zdecydowano się na zlikwidowanie linii 32 oraz na skrócenie trasy linii 410 do tymczasowej pętli Zachęta. Nie licząc linii nocnych, na wybudowany wspólny pas tramwajowo-autobusowy wkroczyła jedynie jedna linia dzienna, co wkrótce okazało się niewystarczające, wobec czego dodatkowo skierowano nań autobusy linii 160. W 2010 roku, w związku z przebudową wiaduktu żoliborskiego, na pasie pojawiły się dodatkowo autobusy linii 527.

W październiku 2009 roku firma TransEko przeprowadziła badania wykorzystania przebudowanej trasy W-Z, ze szczególnym uwzględnieniem nowo wytyczonego pasa tramwajowo-autobusowego. Biorąc pod uwagę najruchliwszy odcinek między przystankami Stare Miasto a Park Praski w godzinach szczytu porannego z pojazdów komunikacji miejskiej skorzystało (podróżując w obu kierunkach) przeciętnie 11 600 osób, w godzinach szczytu popołudniowego przeciętne 10 850 osób, a w okresie międzyszczytowym przeciętnie 4 100 osób. Pasażerowie najczęściej korzystali z tramwajów kursujących na linii 26. W stosunku do 2007 roku liczba pasażerów wzrosła o kilkanaście procent.

Średnia prędkość komunikacyjna na badanym odcinku wyniosła od 21,3 do 22,7 km/h, co dla odcinka między przystankami Dworzec Wileński a Metro Ratusz Arsenał dało czas przejazdu oscylujący w okolicach 7 minut. Różnica prędkości pomiędzy okres szczytu komunikacyjnego a okresem międzyszczytowym nie przekraczała 1 km/h. Rozkład jazdy z dnia 12 maja 2010 roku dla linii 26 przewidywał dla tego odcinka czas podróży wahający się od 5 do 8 minut. Badania wskazały także miejsca największych opóźnień spowodowanych występowaniem kolizji między ruchem komunikacji miejskiej a ruchem pojazdów prywatnych, rowerów i pieszych oraz sygnalizacji świetlnej. Największe straty komunikacja miejska osiągnęła na skrzyżowaniu z ul. Andersa, gdzie opóźnienia wynikające z oczekiwania na pokonanie skrzyżowania i wjazd na przystanek Metro Ratusz Arsenał wynosiły średnio nawet 70 sekund. Za przyczyny wskazano długi czas wymiany pasażerów (trwająca w wymiarze zasadniczym nawet 30 sekund) oraz konieczność oczekiwania na sygnał umożliwiający skręt tramwajom na linii 4.

Prędkość komunikacyjna tramwajów w porównaniu z 2007 rokiem zwiększyła się w czasie trwania szczytu komunikacyjnego o około 10%, przy czym wartości te dla poszczególnych kierunków i okresów dnia są różne. W przypadku autobusów prędkość komunikacyjna również wzrosła o wartości sięgające nawet 214% w godzinach szczytu popołudniowego. W podsumowaniu zmiany zostały określone jako bardzo dobre, jednak wciąż wymagające dopracowania w celu minimalizacji strat czasowych pojazdów komunikacji miejskiej. Zmiany podobnie określili mieszkańcy, których przepytano w odpowiedniej ankiecie – 84% respondentów uznało stworzenie wspólnych przystanków autobusowo-tramwajowych za wygodne, 64% respondentów stwierdziło, że czas podróży uległ skróceniu, a 84% pytanych zgodziło się z pomysłem wprowadzania tego typu rozwiązań na kolejnych ulicach. Podobne zdanie mieli kierowcy autobusów oraz motorniczy tramwajów.

Napełnienie pojazdów komunikacji miejskiej wyniosło w godzinach szczytu średnio 138 do 152 osób na pojazd. W samochodach wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 1,43 osoby na pojazd.

Linki zewnętrzne

Advertisement