Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – jednostka samorządowa dzielnicy Mokotów. Organ stanowiący i kontrolny dzielnicy. Liczy dwudziestu ośmiu radnych wybieranych w wyborach samorządowych raz na 5 lat.

Radni

Komisje Rady

 • Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym
 • Komisja Budżetu i Finansów
 • Komisja Gospodarki Komunalnej i Inżynierii Miejskiej
 • Komisja Kultury i Nazewnictwa
 • Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
 • Komisja Mieszkaniowa
 • Komisja Oświaty
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Sportu i Turystyki
 • Komisja Spraw Statutowych i Polityki Lokalnej
 • Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

Biuro Rady

ul. Rakowiecka 25/27, pok. 12D tel. 0 22 56 51 428 faks 0 22 56 51 429 e-mail: biurorady@mokotow.waw.pl 02-517 Warszawa

Linki zewnętrzne

 

Advertisement