Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – jednostka samorządowa dzielnicy Bemowo. Organ stanowiący i kontrolny dzielnicy. Liczy dwudziestu pięciu radnych wybieranych w wyborach samorządowych raz na 5 lat.

Radni

Komisje Rady

  • Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
  • Komisja Budżetu i Finansów
  • Komisja Edukacji
  • Komisja Gospodarki Komunalnej i Inżynierii Miejskiej
  • Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego
  • Komisja Kultury, Sportu i Promocji
  • Komisja Ochrony Środowiska
  • Komisja Rewizyjna
  • Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych

Biuro Rady

Linki zewnętrzne

 

Advertisement