Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy dzielnicy. Zobacz też: Praga i Praga-Północ.

Podział Pragi-Południe wg MSI

Tablica informująca o wjeździe na teren dzielnicy na Moście Łazienkowskim

Pomnik poległych w bitwie pod Olszynką Grochowską

Praga-Południe - licząca 183 565 (2008) mieszkańców dzielnica administracyjna Warszawy ograniczona od zachodu Wisłą, od północy linią kolejową ze stacjami Wschodnia i Stadion, dalej od wschodu linią kolejową wzdłuż Zabranieckiej, Gwarków i Szerokiej, od południa wzdłuż Marsa i al. Wieniawy-Długoszowskiego. Powierzchnia dzielnicy wynosi 22,4 km².

Nazwa dzielnicy jest pisana z dywizem (łącznikiem).

Historia

Na terenie obecnej Pragi-Południe już w XI-XIV w. zaczęły powstawać pierwsze osady i wsie. Były to m.in. Kamion (obecny Kamionek), Grochów, Gocław, Kawęczyn. Osady te wiele różniło, lecz łączyły je pewne wydarzenia historyczne, np. walki ze Szwedami w 1656 r., czy elekcje królów polskich na polach Kamionu i Grochowa.

Część terenu dzisiejszej dzielnicy weszła w w skład cyrkułu Praga (nr VII, a następnie XII) powstałego po uchwaleniu prawa o miastach w 1791 r., które weszło w skład konstytucji 3 maja. stopniowo powiększanego. W roku 1908 podzielono ten cyrkuł na dwa - północny (XIV nowopraski) i południowy (XV staropraski), który obejmował tylko Skaryszew i Kamionek. Do tej chwili cyrkuły praskie miały zawsze numery ostatnie. Po rozszerzeniu granic miasta w 1916 r. przemianowano cyrkuły na okręgi (spolszczono nazwę). Powstały okręgi 14. Praga Północ i 15 Praga Południe (część na terenie obecnej dzielnicy Praga Pd.), a obok utworzono okręg 17. Grochów, zajmujący pozostały teren obecnej Pragi Pd. - największy w Warszawie z powodu małego zaludnienia niskiego terenu. Okręgi obsługiwały komisariaty Policji Państwowej o odpowiednich numerach rzymskich.

Istotnym momentem była budowa od 1905 r. parku Skaryszewskiego na dawnym pastwisku miejskim "zwanym Skaryszewskie". W 1929 r. nadano mu - z okazji dziesiątej rocznicy odzyskania Niepodległości - imię jednego z jej twórców: Park Paderewskiego. Nazwa ta dotrwała do lat 1950 (z epizodem okupacyjnym). Obecnie jest to jeden z najpiękniejszych parków w Europie. Nazwy pierwotnej nie przywrócono do dzisiaj (dodano jedynie imię Paderewskiego w tle).

Dominująca rolę miał Grochów - zarówno pod względem wielkości jak i historii - rozciągnięty wzdłuż ul. Grochowskiej i stąd pochodziła nazwa okręgu.. Na terenie Saskiej Kępy rozpoczęto w latach 1920 budowę dzielnicy willowej. Z czasem uzupełnionej przez osiedla bloków. W latach 1930 planowano budowę lotniska komunikacyjnego na Gocławiu (lepsze niż na Okęciu!). Już jednak Niemcy opisywali ten teren jako lotnisko sportowe, co ostatecznie zrealizowało się po wojnie. W roku 1977 rozpoczęto budowę na terenie zamkniętego lotniska budowę osiedli mieszkaniowych.

Budowa al. Waszyngtona w latach 1930 była pierwszym krokiem do włączenia dzielnicy do Warszawy. Linia tramwajowa na niej była budowana w momencie wybuchu wojny w 1939 r. Była to jedyna inwestycja tego typu zakończona w czasie okupacji.

Istotną chwilą było otwarcie Trasy Łazienkowskiej w 1974, co znacznie poprawiło łączność z południem miasta lewobrzeżnego. Budowa Trasy Siekierkowskiej została ukończona w 2007 r. ostatecznie poprawiając strukturę miasta na południu.

W pewnym okresie wchodziła w skład gminy Centrum.

W styczniu 2010 roku pojawiła się propozycja, aby nazwę dzielnicy zamienić na bardziej uprawnioną historycznie nazwę "Grochów"[1]. W 2013 roku zapowiedziane zostały projekty rewitalizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kamionka.

Dzielnice historyczne i osiedla

Osiedle Młodych

Obiekty użyteczności publicznej

LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego

Szkoły średnie i wyższe

Centra handlowe i bazary

Parafia Narodzenia Pańskiego

Parafie rzymskokatolickie

Kościoły mniejszości wyznaniowych

Parki i tereny zielone

Obiekty sportowe

Stadion Narodowy widziany z Pałacu Kultury i Nauki

Teatr Powszechny

Inne

Komunikacja

Głównymi ciągami komunikacyjnymi Pragi-Południe są ulice Grochowska, Ostrobramska, al. Waszyngtona i Trasa Łazienkowska. Na terenie dzielnicy znajdują się stacje PKP: Stadion, Wschodnia i Olszynka Grochowska, kursuje też SKM. Na Pragę-Południe dojechać licznymi tramwajami i autobusami.

Galeria

Linki zewnętrzne

Przypisy


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.