Port Praski – port na prawym brzegu Wisły, znajdujący się pomiędzy ulicami Okrzei, Jagiellońską, Sokolą i Wybrzeżem Szczecińskim, a także pomiędzy mostami Świętokrzyskim, a Śląsko-Dąbrowskim.

Historia

W drugiej połowie XIX wieku Wisła zaczęła zalewać tereny dawnej jurydyki Skaryszew, położnej tuż przy brzegu rzeki. Pozwoliło to na wybudowanie portu wodnego, który zaczął funkcjonować około 1885 roku.

Według przedwojennych planów, port, zwany wówczas pod nazwą Nowy Port, miał składać się z pięciu basenów wypełniających cały teren. Ostatecznie, na terenach dawnego starorzecza Wisły, w okresie międzywojennym powstały tylko 3 baseny portowe o częściowo murowanych nabrzeżach istniejących do dzisiaj. Port służył do przeładunku towarów i jako port zimowy. Później funkcję przeładunkową przejął Port Żerański.

Po zbudowaniu mostu Świętokrzyskiego część terenu została przekazana firmie Elektrim w ramach rozliczenia kosztów budowy. Teren miał być wykorzystany pod zabudowę handlową i mieszkaniową. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2011 roku od zabudowy części Starej Pragi. 

Obszar portu obejmuje obecnie około 38 ha pomiędzy nasypem kolejowym od strony ul. Sokolej i ulicami: Jagiellońską, ZamoyskiegoOkrzei. W 2016 inwestor otrzymał od wojewody mazowieckiego zgodę na budowę śluzy przeciwpowodziowej, co ma przyspieszyć zagospodarowanie Portu Praskiego.

Plany na przyszłość

Projekt planu przewiduje utworzenie na terenie portu trzech placów połączonych pieszymi kładkami. Wzdłuż nabrzeży mają powstać ogólnodostępne deptaki, miejsca do cumowania statków oraz jachtów. Na południowym pirsie, porośniętym lasem łęgowym i wchodzącym w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, miałby powstać park. 

W części biurowo-usługowej – bliżej stacji PKP Warszawa Stadion i stacji metra Stadion Narodowy mają stanąć cztery wyższe budynki. Wysokość czterech budynków wpisanych w plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze Portu jest różna. Najwyższy dopuszczony w projekcie planu budynek osiągnąć może 160 m wysokości, a trzy kolejne odpowiednio 140, 120 i 100 metrów.

Najnowsze koncepcje, zaprezentowane przez właściciela części terenu – spółkę Elektrim, przewidują m.in. wybudowanie drewnianego bulwaru i przystani dla motorówek. Inwestor otrzymał już decyzję środowiskową, trwają procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Planowane są tu cztery inwestycje mieszkaniowo–usługowe, a także budowa tzw. Parku Mediów, czyli inwestycji podobnej do Centrum Nauki Kopernik, połączona z kompleksem sportowym.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.