Popiersie Sokratesa Starynkiewicza

Zbliżenie

Popiersie Sokratesa Starynkiewicza - pomnij znajdujący się na zamkniętym terenie Filtrów Warszawskich, w pobliżu zabytkowej wieży ciśnień, przy ul. Koszykowej 81.

Sokrates Starynkiewicz był tak szanowanym prezydentem, że już w kilka miesięcy po złożeniu w 1892 roku dymisji, wyszła inicjatywa wystawienia mu popiersia na terenie Filtrów. Sam projekt powstał w 1904 roku, a pomnik wyłoniono na drodze konkursu, który wygrał Jan Woydyga. Odsłonięcie popiersia nastąpiło w pięć lat po śmierci prezydenta,dnia 4 lipca 1907 roku. Monument został w całości sfinansowany ze składek społecznych. Gdy Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość i warszawiacy zaczęli niszczyć wszelkie ślady rosyjskiej obecności, popiersie Starynkiewicza pozostało nietknięte. Nie przetrwało jednak powstania warszawskiego, ukradzione, a następnie zniszczone przez hitlerowców, którzy pozostawili jedynie cokół.

Po wojnie pierwsze próby rekonstrukcji popiersia Starynkiewicza miały miejsce w 1960 roku, kiedy to Dyrekcja Wodociągów i Kanalizacji zamówiła go w Pracowni Sztuk Plastycznych przy ul. Finlandzkiej, gdzie wykonano projekt gipsowy dłuta Stanisława Lisowskiego. Dzisiejsze popiersie prezydenta zostało wykonane w 1996 roku przez Stanisława Rosę w 110. rocznicę powstania filtrów. Stanęło na zachowanym oryginalnym postumencie, na którym widać jeszcze ślady skradzionych liter. Do dziś nie ustalono, co mówiła inskrypcja po lewej i po prawej stronie cokołu.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.