Pomnik Ryszarda Siwca

Pomnik Ryszarda Siwca – pomnik na Pradze Południe, który upamiętnia postać Ryszarda Siwca, zlokalizowany przy ul. Siwca, w pobliżu Stadionu Narodowego i skrzyżowania z ul. Wybrzeże Szczecińskie.

Odsłonięcie pomnika miało miejsce 5 maja 2012 roku. Ryszard Siwiec jest upamiętniony także mostem w Przemyślu oraz ulicą i pomnikiem w czeskiej Pradze. Na obelisku wyryty jest napis:

Quote-alpha.png
Ryszard Siwiec
1909-1968
Absolwent uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie
Żołnierz Armii Krajowej
W akcie sprzeciwu
wobec wkroczenia wojsk
Układu Warszawskiego
na terytorium Czechosłowacji
dokonał samospalenia
na mieszczącym się tu wówczas
Stadionie Dziesięciolecia
8 września 1968
złożył najwyższą ofiarę
„Po to, żeby nie zginęła prawda”

Linki zewnętrzne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.