Biskup Piotr Jarecki

Bp Piotr Jarecki (ur. 29 czerwca 1955 roku w Sierpcu) – biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Reaktywował w Polsce Akcję Katolicką, której był krajowym asystentem. Szczególnym akcentem jego posługi jest współpraca ze świeckimi, jako przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa dokonał jego reorganizacji.

Urodził się 29 czerwca 1955 r. w Sierpcu, na terenie Diecezji Płockiej. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1980 r. w Warszawie, z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Po dwuletniej pracy w charakterze wikariusza parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie, został skierowany na studia specjalistyczne w Rzymie, na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Po obronie doktoratu z zakresu katolickiej nauki społecznej, został referentem w Sekretariacie Prymasa Polski i pełnił obowiązki wykładowcy w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym oraz w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Biskup warszawski

W 1994 r. został desygnowany na urząd zastępcy sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, ale pełnił go krótko, albowiem 16 kwietnia 1994 r. został ogłoszony biskupem tytularnym Avissy i pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej. Sakrę przyjął 23 kwietnia z rąk Prymasa Glempa. Współkonsekratorami byli: bp Kazimierz Romaniuk i bp Marian Duś oraz abp Jorge Maria Mejia. Ustanowiony przez Księdza Prymasa wikariuszem generalnym, objął przewodnictwo Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, a także Wydziału Spraw Sakramentalnych. Był członkiem Komisji Głównej IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej.

Dnia 20 października 2012 roku u zbiegu ul. Wybrzeże Gdańskie z ul. Boleść prowadzony przez biskupa samochód uderzył w latarnię – na miejscu okazało się, że duchowny prowadził samochód pod wpływem alkoholu, mając 2.6 promila alkoholu we krwi. Został zatrzymany przez policję, a następnie wypuszczony do domu[1][2], kilka dni później zostały mu postawione zarzuty. Biskup przyznał się do winy i zaakceptował zaproponowaną przez policję karę ośmiu miesięcy ograniczenia wolności i czterech lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów[3]. Następnie przestał pełnić obowiązki i udał się na specjalistyczne leczenie, oddał się jednocześnie do dyspozycji Ojcu Świętemu, który ma zadecydować, czy po zakończeniu kuracji powróci on do pełnienia obowiązków[4].

Sprawą w grudniu zajął się Sąd Rejonowy, biskup złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się karze, którą ustalono z prokuratorem, jednakże sąd nie zgodził się na to rozwiązanie – zapadła decyzja, że sprawa będzie prowadzona w normalnym trybie[5]. Sąd przeprowadził proces w styczniu 2013 roku, w którym skazał biskupa na sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, wydał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na 4 lata oraz nałożył 2400 zł grzywny i 4000 zł na fundusz pomocy pokrzywdzonym i funduszu pomocy postpenitencjarnej[6]. Do pełnienia posługi duszpasterskiej został przywrócony w kwietniu 2015 roku[7].

Pełnione funkcje

Bp Jarecki jest członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsulatorów, należy do Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Stoi też na czele Rady Duszpasterskiej, jako stały delegat przewodniczącego. Pełni szereg funkcji w Konferencji Episkopatu, m.in. od 2004 r. jest przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Unii Europejskiej i reprezentantem KEP w Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE). W marcu 2006 r. został wybrany wiceprzewodniczącym tej komisji. Od 1998 r. jest także członkiem Papieskiej Rady "Iustitia et Pax".

Po reaktywowaniu w Polsce Akcji Katolickiej, bp Jarecki został jej asystentem, zarówno diecezjalnym, jak i przez 2 kadencje w całej Polsce. Pod jego kierunkiem organizował się Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej oraz oddziały parafialne. Często wygłasza referaty do członków Akcji, prowadzi rekolekcje i dni skupienia, organizuje tzw. Tygodnie Społeczne, na które zaprasza wybitnych prelegentów.

Bp Jarecki dokonał całkowitej przebudowy Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, powołując m.in. Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej i przejmując opiekę nad katolickimi stowarzyszeniami i ruchami oraz Wydawnictwem Archidiecezji Warszawskiej. Powołał też Radę Zrzeszeń Katolickich. Podlega mu Archidiecezjalny Instytut Środków Przekazu oraz duszpasterstwo stanowe i specjalistyczne, referat młodzieży, służby liturgicznej i powołań. Bp Piotr jest odpowiedzialny za organizowanie spotkań młodzieży i rekolekcji powołaniowych. Wydział Duszpasterstwa pod jego kierunkiem przygotował m.in. program i pomoce dla bierzmowanych.

Biskup Jarecki chętnie też odwiedza poszczególne parafie, nie tylko z okazji wizytacji czy wielkich uroczystości. Znajduje wtedy czas dla wszystkich, potrafi dostrzec każdego człowieka, spytać o jego problemy i radości. Szczególnym akcentem jego posługi jest współpraca ze świeckimi. W wolnych chwilach bardzo lubi pływać, a także jeździć na rowerze, natomiast zimą na nartach.

Przypisy

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.