Zabytek.png
nr w rej.
307

Cerkiew widziana od strony Miodowej

Parafia Konkatedralna Ukraińskiego Kościoła Katolickiego obrządku bizantyjskiego pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy i św. Jozafata biskupa i męczennika w Warszawie - licząca 800 członków jedyna w Warszawie parafia grekokatolicka położona przy ulicy Miodowej 16. Proboszczem parafii jest ojciec Piotr Kuszka OSBM.

Ukraiński Kościół Katolicki

Ukraiński Kościół Katolicki obrządku bizantyjskiego to największy z katolickich Kościołów wschodnich, działający głównie na terenach dzisiejszej zachodniej Ukrainy. Jest to Kościół wschodni, tradycji bizantyjskiej, wchodzący w skład Kościoła katolickiego i uznający prymat papieski. Nazwę Kościół greckokatolicki wprowadziła cesarzowa Maria Teresa w 1774 roku dla odróżnienia wiernych tej wspólnoty od wiernych Kościoła rzymskokatolickiego oraz Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego.

Obecnie Cerkiew greckokatolicka jest drugim co do liczebności kościołem na Ukrainie. Liczy około trzech milionów wiernych na Ukrainie oraz pięć i pół miliona poza jej granicami. Zwierzchnikiem Cerkwi na Ukrainie i poza jej granicami jest obecnie arcybiskup większy Lubomir kardynał Huzar, metropolita Kijowa i Galicji, biskup Kamieńca Podolskiego. Zwierzchnikiem ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej w Polsce jest arcybiskup Jan Martyniak, zarazem metropolita greckokatolickiej metropolii przemysko-warszawskiej.

Historia parafii

Obecna cerkiew została zbudowana w latach 1782-1784 razem z klasztorem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. W okresie zaborów klasztor został zlikwidowany zaś cerkiew przekazana moskiewskim prawosławnym w 1875. Po odzyskaniu niepodległości w 1932 cerkiew przyjęła rolę parafialnej. Podczas II wojny światowej budynek kościoła bardzo ucierpiał, ale w latach 1946-1949 według projektu J. Grudzińskiego został dokładnie zrekonstruowany. Cerkiew jest konkatedrą Archieparchii przemysko-warszawskiej.

Działalność Parafii

Liturgia święta w cerkwi odprawia się:

  • w dni powszednie: 7:00, 17:30 i 18:00
  • w niedzielę: 9:00 i 11:00

Do kościoła można dojechać wszystkimi autobusami zatrzymującymi się na przystanku Kapitulna.

Zobacz też

Linki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.