Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy parafii. Zobacz też: Kościół ewangelicko-reformowany.

Kościół parafii Ewangelicko-Reformowanej przy alei Solidarności

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie – parafia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. Proboszczem parafii jest ks. Michał Jabłoński, jej siedziba mieści się w budynku przy alei Solidarności 76a, a kościół położony jest przy alei Solidarności 74.

Historia

Warszawscy ewangelicy reformowani zarejestrowali swoją parafię na terenie jurydyki Leszno w 1776 roku. Rok później przy Lesznie poświęcono pierwszy kościół ewangelicko-reformowany w stolicy (dziś mieści się tam Warszawska Opera Kameralna). Niebawem zbudowano też plebanię według projektu Szymona Bogumiła Zuga.

30 października 1866 r. przystąpiono do budowy nowego, neogotyckiego kościoła według projektu członka parafii, Adolfa Loewego. Kościół poświęcono 24 października 1880 roku. Okres największego rozwoju parafii przypada na dwudziestolecie międzywojenne – powstało Stowarzyszenie Młodzieży, Koło Misji Wewnętrznej i Koło Pań. Odbywały się cotygodniowe zebrania biblijne, ewangelizacyjne i próby chóru. Parafia wydawała pisma: w latach 1924-1928 Żagiew Chrystusową poświęconą misji, a od 1926 roku do wybuchu wojnyJednotę.

Z chwilą utworzenia getta zabudowania parafialne znalazły się w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy żydowskiej. W czasie bombardowań spłonęły budynki parafialne na Lesznie, obie zakrystie i prezbiterium z centralnie umieszczoną drewnianą kazalnicą, która nigdy później nie została zrekonstruowana. Ocalała jednak pozostała część kościoła wraz z unikatową żeliwną wieżą. We wnętrzu kościoła znajdują się zabytkowe 24-głosowe organy śląskiej firmy Schlag und Sohne ze Świdnicy wybudowane w 1900 roku. W latach 2004-2008 gruntownie i historycznie odrestaurowane staraniem Parafii przez organmistrza Olgierda Nowakowskiego z Zabrza. Organy te są obecnie jednym z najcenniejszych romantycznych instrumentów w Warszawie. W Parafii odbywają się regularnie koncerty organowe.

Po zakończeniu wojny przystąpiono do odbudowy zespołu budynków parafialnych. Pierwsze nabożeństwa odbywały się w metodystycznej kaplicy Dobrego Pasterza przy placu Zbawiciela, w późniejszych latach życie liturgiczne powróciło do kościoła przy Lesznie.

Organizacja

Parafią Ewangelicko-Reformowaną w Warszawie administruje Kolegium Kościelne wybierane na trzyletnią kadencję przez najwyższe gremium parafialne, jakim jest Ogólne Zgromadzenie Zboru. Członkowie Kolegium wraz ze swoim prezesem należą do grona najbliższych współpracowników proboszcza – duchowego przewodnika społeczności parafialnej, który z urzędu też wchodzi w skład tego Kolegium. Także proboszcz jest wybierany (na dziesięcioletnią kadencję) przez Ogólne Zgromadzenie Zboru spośród zgłaszających swą kandydaturę duchownych, którzy muszą spełniać przewidziane prawem kościelnym warunki.

Parafia warszawska utrzymuje się ze składek świadczonych przez dorosłych i konfirmowanych członków, z ofiar, kolekt, darowizn i dotacji, a także z funduszy uzyskiwanych z tytułu wynajmu nieruchomości.

Nauczanie dzieci i młodzieży odbywa się w kilku etapach, m.in. podczas zajęć w szkole niedzielnej, na które uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (nauczycielami są osoby świeckie); podczas lekcji przedkonfirmacyjnych, na które uczęszczają dzieci uczące się w gimnazjum i licealiści (nauczycielem jest duchowny); podczas dwuletnich zajęć z młodzieżą po konfirmacji, które prowadzi duchowny. Wystawione przez parafię świadectwa nauki religii są honorowane w szkołach publicznych.

Przy parafii działa założony w 1991 r. Chór Kameralny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie.

W zakrystii kościoła mieści się Biblioteka Synodu, która gromadzi i udostępnia wszystkim zainteresowanym książki z dziedziny teologii ewangelickiej, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu reformowanego, publikacje na temat historii Reformacji i dziejów Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na ziemiach polskich i litewskich, a także czasopisma i inne publikacje dokumentujące współczesną działalność ewangelików reformowanych w Polsce i na świecie.

Życie liturgiczne

Nabożeństwa odbywają się w niedziele, w kościele przy alei Solidarności 74:

  • w okresie wiosenno-letnim o godz. 10:00
  • w okresie jesienno-zimowym (od 1 listopada do pierwszej niedzieli po Wielkanocy) o godz. 11:00

Dojazd

Do kościoła ewangelicko-reformowango przy alei Solidarności 74 dotrzeć można metrem (stacja Ratusz Arsenał) oraz liniami autobusowymi i tramwajowymi zatrzymującymi się w zespole przystankowym Metro Ratusz Arsenał.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.