Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Kościół św. Stanisława Kostki

Parafia św. Stanisława Kostki – parafia rzymskokatolicka położona na Żoliborzu, której siedziba znajduje się przy ul. Hozjusza 2, a kościołem parafialnym jest kościół św. Stanisława Kostki. Wchodzi w skład dekanatu żoliborskiego.

Parafia należy do najbardziej znanych parafii w Warszawie, gdyż jest kojarzona ze Sługą Bożym bł. księdzem Jerzym Popiełuszką, który pełnił tu funkcję wikariusza.

Historia

Grób Jerzego Popiełuszki

Grób księdza Teofila Boguckiego

Początki żoliborskiej parafii sięgają lat 20. XX wieku, gdyż około 1923 roku u zbiegu planowanych wówczas ul. Stołecznej (ob. Popiełuszki) i al. Wojska Polskiego powstała drewniana kaplica, nad którą opiekę sprawował ks. Klemens Cyruliński. Drewniana kaplica przy ul. Hozjusza, w miejscu obecnej plebanii, powstała w 1927 roku, a przy niej 25 grudnia 1927 roku z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, św. Jozafata i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wydzielono nową parafię pod wezwaniem św. Stanisława Kostki – proboszczem mianowano ks. Cyrulińskiego. Szybko postępująca choroba zmusiła go jednak do rychłej rezygnacji z powierzonej funkcji, którą w 1930 roku objął po nim ks. Jan Szczęsny Niemira.

W 1930 roku wmurowany został kamień węgielny pod budowę kościoła parafialnego, w 1933 roku dotychczasowy proboszcz został mianowany rektorem w kościele Wizytek, wobec czego pracę na parafii kontynuował ks. prałat Stefan Ugniewski. Według kronik parafialnych nowemu proboszczowi udawało się otrzymywać pomoc z różnych źródeł, dzięki czemu budowa przebiegała w najszybszym możliwym tempie – do 1939 roku kościół był gotowy w stanie surowym, a prace wykończeniowe trwały jeszcze również podczas II wojny światowej.

Zaraz po wojnie proboszcz ks. Stefan Ugniewski przystąpił do odbudowy świątyni, którą konsekrowano 7 kwietnia 1963 roku w obecności kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dnia 8 września 1974 roku, po 41 latach posługi proboszcza w parafii św. Stanisława Kostki, zmarł ksiądz Stefan Ugniewski, a na stanowisku zastąpił go ks. prałat Teofil Bogucki. Jako proboszcz wykazywał się działalnością patriotyczną, a w 1980 roku jednym z wikariuszy został ks. Jerzy Popiełuszko. Wówczas to w parafii pojawiła się nowa tradycja odmawiania mszy w intencji Ojczyzny – ich pomysłodawcą był ks. prałat Bogucki, zaś od 1982 roku były one celebrowane cyklicznie – w każdą ostatnią niedzielę miesiąca – przez księdza Jerzego Popiełuszkę. W czasie liturgii ksiądz Popiełuszko wygłaszał kazania o tematyce religijno-patriotycznej, które wkrótce stały się popularne w całej Warszawie.

Msze za Ojczyznę przyciągały tłumy, 17 stycznia 1982 roku odprawiona została pierwsza msza za Ojczyznę w stanie wojennym. Wówczas ksiądz Popiełuszko wypowiedział znamienne słowa: Ponieważ przez wprowadzenie stanu wojennego odebrano nam wolność słowa, dlatego wsłuchując się w głos własnego serca i sumienia, pomyślmy o tych siostrach i braciach, których pozbawiono wolności, które nie spodobały się komunistycznym władzom państwa. Od tego czasu ksiądz był stale represjonowany, aż w końcu został bestialsko zamordowany 19 października 1984 roku. Po śmierci Popiełuszki na pogrzebie, który miał miejsce 3 listopada 1984 roku, otoczenie kościoła wypełnił przeszło półmilionowy tłum.

Dnia 14 czerwca 1987 roku grób księdza Jerzego nawiedził papież Jan Paweł II w towarzystwie kardynała Stefana Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI. Zmarły 9 września 1987 roku ksiądz prałat Teofil Bogucki został pochowany na przykościelnym cmentarzu, a jego funkcję przejął ksiądz prałat Stefan Gralak – w 1990 roku rozpoczął on budowę Domu im. Księdza Jerzego Popiełuszki. Dnia 25 maja 1998 roku znajdująca się w granicach parafii ul. Antoniny Sokolicz uzyskała nowego patrona – Teofila Boguckiego – natomiast w czerwcu owego roku nowym proboszczem parafii św. Stanisława Kostki został ksiądz Zygmunt Malacki.

W sierpniu 1999 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie dolnej części nowego budynku, a 15 listopada 2000 roku zakończono budowę Domu Pielgrzyma. Od 25 grudnia 1999 roku do 6 stycznia 2001 roku kościół parafialny pełnił funkcję świątyni jubileuszowej na Rok Jubileuszowy 2000 – 17 maja 2000 roku w parafii odbyły się archidiecezjalne uroczystości Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa z udziałem Episkopatu Polski. Dnia 19 października 2004 roku w parafii odbyły się główne uroczystości Roku księdza Jerzego Popiełuszki, ogłoszonego przez NSZZ "Solidarność", zaś 16 października 2004 roku przy kościele parafialnym otwarto Muzeum Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki.

W 2010 roku w parafii odbyły się uroczystości beatyfikacyjne ks. Jerzego Popiełuszki.

Instytucje parafialne

Dom Pielgrzyma "Amicus"

Duszpasterze

Proboszczowie

 • ks. Klemens Cyruliński (1923-1930)
 • ks. Jan Szczęsny Niemira (1930-1933)
 • ks. prałat Stefan Ugniewski (1933-1974)
 • ks. prałat Teofil Bogucki (1974-1987)
 • ks. prałat Stefan Gralak (1987-1998)
 • ks. prałat Zygmunt Malacki (1998-2010)
 • ks. kanonik Tadeusz Bożełko (2010-2014)
 • ks. dr Marcin Brzeziński (2014-nadal)

Wikariusze

 • ks. Michał Kotowski (od 2008)
 • ks. Sławomir Chmielewski (od 2013)
 • ks. Marcin Piotrowski (od 2013 – neoprezbiter)
 • ks. Marek Traczyk (od 2015)
 • ks. Piotr Kucharczyk (od 2017])

Dawni wikariusze

Rezydenci

 • ks. kanonik Czesław Banaszkiewicz (od 1980)
 • ks. dr Marek Dobrzeniecki
 • ks. dr Arkadiusz Szczepanik
 • ks. Wojciech Wróblewski

Dawni rezydenci

 • ks. prałat dr Janusz Strojny (2008)
 • ks. dr Dariusz Kowalczyk (2012-???)

Linki zewnętrzne

Advertisement