FANDOM


Płyta Desantu Czerniakowskiego

Płyta Desantu Czerniakowskiego

Przyczółek Czerniakowski widok z praskiego brzegu

Pomnik i jego otoczenie widziane z praskiego brzegu Wisły

Płyta Desantu Czerniakowskiego – pomnik w kształcie płyty znajdujący się przy ulicy Solec (Wisłostrada) na wysokości pomnika Chwała Saperom na Powiślu.

Monument upamiętnia desant żołnierzy 3 Dywizji Piechoty I Armii Wojska Polskiego, spieszących na pomoc walczącym powstańcom Górnego Czerniakowa 16 września 1944 roku (podobny desant ma miejsce w nocy z 17 na 18 września na Marymoncie).

W dniu desantu w rękach powstańców pozostawał niewielki fragment dzielnicy ograniczony ulicami: ZagórnąCzerniakowskąOkrągLudną, atakowany z każdej strony przez Niemców, usiłujących teraz za wszelką cenę zlikwidować przyczółek. Po kilku dniach walk, wobec przewagi wroga oraz decyzji władz radzieckich o zatrzymaniu ofensywy na linii Wisły, zapadła decyzja o ewakuacji. Jednak tylko niewielkiej grupie żołnierzy I Armii, powstańców i cywilów udało się przeprawić na praski brzeg.

Walki w tym rejonie Warszawy należały do jednych z najbardziej zaciętych i krwawych walk toczonych podczas powstania warszawskiego. Po zdobyciu Górnego Czerniakowa Niemcy dokonali licznych egzekucji na wziętych do niewoli powstańcach i ludności cywilnej.

Pomnik ma formę płyty umieszczonej na niewielkim podwyższeniu pośrodku wyłożonego kamienną kostką placu. Na znajdującej się na niej brązowej tablicy widnieje napis: Na tym wybrzeżu w dniach od 16 do 23 września 1944 r. oddziały 3ciej Dywizji Piechoty Wojska Polskiego wspierane przez artylerię i lotnictwo radzieckie – śpiesząc na pomoc walczącemu ludowi Warszawy – po sforsowaniu Wisły, stoczyły nierówny bój z przeważającymi siłami wojsk hitlerowskich. Śmiercią walecznych zginęło 2056 żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej oraz setki powstańców Czerniakowa i Solca. Chwała Bohaterom poległym za wolność Ojczyzny.

Płytę zaprojektowali Zygmunt Stępiński i Kazimierz Marczewski. Monument odsłonięto w 1951 roku. Przedtem w tym miejscu znajdowała się skromna tablica pamiątkowa odsłonięta 1 sierpnia 1946 roku.

Pomnik znajduje się na 511 kilometrze Wisły. Co roku w tym miejscu odbywa się Święto Wisły.