Ogrody Mehoffera – teren rekreacyjny zlokalizowany między ulicami Mehoffera i Strumykową na Nowodworach w dzielnicy Białołęka.

Obecnie składa się on ze ścieżki biegnącej od ul. Strumykowej do rowu Winnickiego, przy której zlokalizowane są ławki, leżaki czy biblioteczka plenerowa, a wzdłuż ścieżki rosną różnego rodzaju krzewy, kwiaty i niewielkie drzewa. W 2020 roku w związku z realizacją projektu do budżetu partycypacyjnego planowane jest rozszerzenie terenu rekreacyjnego na działki przy ul. Mehoffera oraz zwiększenie liczby małej architektury i nasadzeń.

Historia

W miejscu obecnego terenu zieleni do lat 90. XX wieku znajdowały się pola uprawne, a później po tym, jak zaczęła się intensywna zabudowa okolicy - nieużytki[1].

Początek terenu rekreacyjnego miał miejsce w 2016 roku, gdy Michał Salamon zgłosił projekt do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 dotyczący powstania parku na dwóch zadrzewionych działkach oraz jednej niezadrzewionej, należących do miasta, przylegających do ul. Mehoffera w pobliżu skrzyżowania z ul. Strumykową[2]. Działki te były już wcześniej wykorzystywane przez mieszkańców do rekreacji. Są one objęte jednak planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem tych terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem zieleni urządzonej[3], a władze miasta planowały sprzedaż zalesionych działek pod zabudowę.

Zawiązana wówczas nieformalna grupa mieszkańców „Zielony Tarchomin” stworzyła petycję przeciwko sprzedaży zalesionych działek i skłaniającą do umożliwienia realizacji parku[4]. Mimo tego, nie wydano zgody na realizację na nich projektu i zmniejszono jego obszar do jednej niezalesionej działki, gdzie plan przewiduje ciąg pieszo-rowerowy. Nie ma jednak możliwości posadzenia na niej drzew, ponieważ pod spodem przebiega kolektor ściekowy, o czym autor projektu nie został wcześniej poinformowany przez urzędników[5][6]

Projekt do budżetu partycypacyjnego dotyczący pomniejszonego terenu uzyskał 1 634 głosy i został skierowany do realizacji. W związku z tym do końca 2017 roku na działce kosztem 113 tys. złotych zrealizowano ścieżkę żwirową, zieleń niską, leżaki, ławki, betonowe ławostoły z planszami do gier, bibliotekę plenerową, tablicę informacyjną, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz hotel dla owadów[2]

W latach 2017 i 2018 trwały rozmowy grupy Zielony Tarchomin wspartej przez radnych z władzami dzielnicy, które finalnie zgodziły się na odstąpienie od sprzedaży terenu, planowano też warsztaty z Zarządem Zieleni, które nigdy się jednak nie odbyły[7]. Po zgłoszeniu w kolejnym roku nowego projektu do budżetu partycypacyjnego ponownie odrzucono pomysł wykorzystania zadrzewionych działek pod park w związku z - jak wówczas wskazano - planowaną zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczeniem terenu pod przedszkole. Po ponownych rozmowach z władzami dzielnicy uzyskano zapewnienie, że przedszkole nie powstanie w najbliższych latach, a w przypadku budowy zostanie ona poprzedzona konsultacjami społecznymi, a ewentualne przedszkole zostanie wkomponowane w istniejący teren zielony[6][8].

W związku z uzyskaniem zapewnień zgłoszono nowy projekt do budżetu partycypacyjnego na 2019 rok dotyczący licznych nasadzeń drzew, krzewów i bylin, a także postawienia ławek, leżaków, tablic, stworzenia ścieżki oraz postawienia kładki nad rowem Winnickim. Projekt również został skierowany do realizacji po uzyskaniu 757 głosów, jednak jego realizacja jest opóźniona w związku z problemami przetargowymi i przewidziana jest na 2020 rok[9].

Nazwa

Teren nie posiada oficjalnej nazwy, nazwa „Ogrody Mehoffera” została stworzona przy tworzeniu pierwszego projektu do budżetu partycypacyjnego i finalnie przyjęła się wśród mieszkańców. Nawiązuje do pobliskiej ul. Mehoffera oraz do ogrodu Józefa Mehoffera, krakowskiego malarza.

Przypisy

Linki zewnętrzne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.