Warszawikia
Advertisement
Warszawikia
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy obszaru MSI. Zobacz też: Zespół przystankowy Odolany.

Pętla autobusowa Odolany

Szubienica na Mszczonowskiej

Odolany – obszar MSI w południowo-zachodniej części Woli, zdominowano przez zabudowę przemysłową (magazyny, hale fabryczne, pustostany, żwirownie i skupy złomu), tereny niezagospodarowane oraz torowiska kolejowe.

Odolany w XVI wieku były wsią, własnością dziekanii warszawskiej. Wieś ta była zlokalizowana nieco na zachód od obecnego obszaru MSI, mniej więcej w miejscu dzisiejszej ciepłowni. Do II wojny światowej na Odolanach przetrwał budynek tzw. Żółtej Karczmy (znajdował się pomiędzy ulicą Ordona a ulicą Prądzyńskiego, która w tamtym czasie dochodziła jeszcze na Odolany). Karczma ta w czasie odbywających się w I Rzeczypospolitej wolnych elekcji była głównym miejscem agitacji wyborczych i kupowania głosów szlachty.

W 1845 roku na Odolanach położono tory kolei warszawsko-wiedeńskiej, a w latach 80. XIX wieku przeprowadzono przez Odolany fortyfikacje Twierdzy Warszawa między fortem Wola, a fortem Odolany. W czasie okupacji hitlerowcy powiesili tu więźniów Pawiaka, w odwecie za wysadzenie torów kolejowych. Ta szubienica stoi do dziś, przy skrzyżowaniu ulicy Mszczonowskiej z Gniewkowską. Po II wojnie światowej zbudowano tu modernistyczne osiedle dla kolejarzy.

W miejsce tutejszej stacji przeładunkowej planuje się wybudować osiedla mieszkaniowe. Między ulicami Jana Kazimierza a Wolską Odolany zmieniają swój charakter z przemysłowego na handlowy i mieszkaniowy. Główną barierą w dalszej zabudowie dzielnicy jest kompletny właściwie brak układu komunikacyjnego, którego budowę uniemożliwiają liczne (w większości nieużytkowane) tory i bocznice kolejowe. Sytuację tę poprawić powinno przedłużenie ulicy Prądzyńskiego na Odolany aż do ulicy Sowińskiego, które planowane jest w bliżej nieokreślonej przyszłości

Linki zewnętrzne

Advertisement