Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Nasz Ursynów – inicjatywa mieszkańców dzielnicy Ursynów w formie stowarzyszenia, która stawia sobie za cel obronę interesów mieszkańców dzielnicy oraz ograniczenie upartyjnienia lokalnego samorządu.

Historia inicjatywy

Historia powstania inicjatywy rozpoczyna się w litym 2006 roku, kiedy to w Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14 zebrało się około 200 mieszkańców północnego Ursynowa, aby zaprotestować przeciwko planom zabudowy terenu rekreacyjnego u podnóża Kopy Cwila. Padły wtedy głosy w dyskusji mówiące, że dość lekceważenia mieszkańców przez władzę, dość partyjniactwa w samorządzie, że trzeba się zorganizować w komitet sąsiedzki, by bronić lokalnych, ursynowskich spraw.

Podczas tego spotkania zapadła decyzja o zbiórce podpisów pod petycją w obronie rekreacyjnego charakteru Kopy Cwila – w szybkim tempie zebrano około 1200 podpisów, a po uruchomieniu strony kopacwila.pl zebrano kolejnych 8 tysięcy podpisów. Wydarzenia te stały się zaczątkiem inicjatywy i wkrótce zapadła decyzja o powołaniu Inicjatywy Mieszkańców Nasz Ursynów. Znakiem stowarzyszenia stała się czerwona tarcza, a mottem Nic o nas bez nas i Bez dyscypliny partyjnej.

Inicjatywa Mieszkańców Nasz Ursynów zarejestrowała swój komitet przed wyborami samorządowymi w 2006 roku, który poparło ponad 15 tysięcy mieszkańców, co stanowiło prawie 25% oddanych głosów. W radzie dzielnicy zasiadło 7 radnych reprezentujących stowarzyszenie. W wyborach w 2010 roku Stowarzyszenie utworzyło komitet wyborczy "Nasz Ursynów" uzyskując ponad 20 tys. głosów (ok. 34%). W 25-osobowej Radzie Dzielnicy otrzymała 10 mandatów. Ze Stowarzyszenia wyszli Burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział, wiceburmistrz Piotr Machaj, Przewodniczący Rady Dzielnicy prof. dr hab. Lech Królikowski i Wiceprzewodniczący Rady Daniel Głowacz. Radnymi z listy komitetu zostali wtedy również: Piotr Skubiszewski (Przewodniczący Klubu Radnych), Goretta Szymańska, Paweł Lenarczyk, Ewa Cygańska, Magdalena Sokołowska, Teresa Jurczyńska-Owczarek, Leszek Lenarczyk oraz Arkadiusz Dmowski.

W wyborach samorządowych w 2014 roku do rady dzielnicy stowarzyszenie otrzymało 12 250 głosów uzyskując drugi wynik i 7 mandatów - do rady weszły podobne osoby jak w poprzednich wyborach, jednak w porównaniu z rokiem 2010 do rady nie weszli Magdalena Sokołowska i Arkadiusz Dmowski, a weszła Katarzyna Niemyjska; Podczas wyborów Burmistrza Dzielnicy, za stanowisko przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów, stowarzyszenie porzuciła Teresa Jurczyńska-Owczarek. Kandydatem na Burmistrza Dzielnicy z ramienia Stowarzyszenia Nasz Ursynów był Piotr Skubiszewski, który w obawie przed kwestionowaniem możliwości głosowania przez niego na samego siebie złożył mandat radnego; jego miejsce zajął Daniel Głowacz. W 2016 roku, w wyniku wewnętrznych konfliktów, z Klubu Radnych Naszego Ursynowa odeszli radni Paweł i Lech Lenarczykowie, pomniejszając liczebność mandatów NU do 4 radnych.

Wraz z radnymi Lenarczykami Nasz Ursynów opuścił Piotr Skubiszewski (wiceprezes stowarzyszenia), zakładając nowe stowarzyszenie p.n. Otwarty Ursynów.

Obecnie funkcjonuje Stowarzyszenie „Nasz Ursynów”, które organizuje wiele wydarzeń pro społecznych jak Biała Niedziela, Malujemy Płoty (Zielony Ursynów), Choinka dla mniej zamożnych mieszkańców dzielnicy czy pomoc przy remoncie mieszkań. W zarządzie Stowarzyszenia zasiadają: Piotr Machaj - prezes, Piotr Guział - wiceprezes, Jarosław Płaskociński - sekretarz stowarzyszenia, Aneta Chodorowska-Ignasiewicz - członek zarządu, Daniel Głowacz- członek zarządu, Piotr Ciara - członek zarządu. W Radzie Dzielnicy Ursynów działał Klub Radnych Naszego Ursynowa do momentu opuszczenia go przez radne Gorettę Szymańską i Ewę Cygańską na początku 2018 roku, w efekcie czego jego liczebność spadła poniżej minimalnej, wymaganej przepisami. W Radzie m.st. Warszawy Stowarzyszenie Nasz Ursynów reprezentował w kadencji 2010-2014 radny Piotr Guział.

Otwarty Ursynów

Otwarty Ursynów – stowarzyszenie powstałe 8 stycznia 2017 w wyniku odejścia części polityków i samorządowców z Naszego Ursynowa.

Celem statutowym Otwartego Ursynowa jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju Ursynowa. W wyborach samorządowych w 2018 przedstawiciele NU kandydowali do Rady Dzielnicy Ursynów razem z reprezentantami Otwartego Ursynowa, w ramach wspólnego komitetu wyborczego. Choć cała lista zdobyła 3 mandaty w radzie, żaden z nich nie należy do reprezentanta Stowarzyszenia "Nasz Ursynów".

Czasopismo Głos Ursynowa

Zobacz więcej w artykule: Głos Ursynowa.

Głos Ursynowa – czasopismo stowarzyszenia Nasz Ursynów, wydawane nieregularnie od lipca 2010. Artykuły i felietony piszą członkowie stowarzyszenia.

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie „Nasz Ursynów”
mail: kontakt@naszursynow.org
www.naszursynow.org

Linki zewnętrzne

Advertisement