Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Most przy Cytadeli – funkcjonująca w latach 1875-1944 przeprawa przez Wisłę.

Most przy Cytadeli został wzniesiony ze względu na konieczność przeprowadzenia linii kolejowej przez Wisłę. Początkowo to most Kierbedzia (wzniesiony w 1864 roku) miał być mostem kolejowym, jednak ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu na rzecz tramwaju konnego.

Przeprawę zdecydowano się wybudować na północ od miasta, w pobliżu Cytadeli. Budowę rozpoczęto w kwietniu 1873 roku. Most, zaprojektowany przez dyrektora kolei Warszawsko-Terespolskiej, Tadeusza Chrzanowskiego, miał konstrukcję kratownicową. Był dwupoziomowy: górnym poziomem odbywał się ruch kolejowy, a dolnym – kołowy i pieszy. Pociągi poruszały się nim po jednym torze, zaś dla ruchu kołowego przewidziano jezdnię o szerokości 3,7 m. Odbiór mostu nastąpił 19 grudnia 1875 r.

Przeprawa była nazywana po prostu Drugim Mostem (pierwszy to most Kierbedzia). Oficjalnie dziś używa się nazwy most przy Cytadeli lub most Kolejowy.

Wkrótce most przy Cytadeli okazał się niewystarczający, głównie ze względu na posiadanie tylko jednego toru. Zdecydowano się wznieść kolejny most, 32 m na północ od istniejącego. Nowa przeprawa, zaprojektowana przez Aleksandra Pstrokońskiego miała dwa tory, każdy o czterech szynach (dwie dostosowane do prześwitu 1435 mm i dwie do 1524 mm). Otwarto ją w sierpniu 1908 roku. Była potocznie nazywana Drugim Mostem Kolejowym lub Czwartym Mostem (trzecim miał być most Poniatowskiego, ostatecznie wybudowany później). Starszy most przeznaczono wyłącznie dla ruchu kołowo-pieszego.

Oba mosty zostały wysadzone przez wycofujących się Rosjan 5 sierpnia 1915 roku. Drugi Most odbudowano jeszcze w czasie I wojny światowej, Czwarty Most odbudowano w czasie wojny lub po jej zakończeniu. W 1920 most przebudowano na drogowy wojskowy.

Mosty ponownie zostały wysadzone 13 września 1944 roku przez Niemców wycofujących się z Pragi.

Po II wojnie światowej na filarach mostu przy Cytadeli stanął most Gdański. W 2008 roku z dna Wisły wydobyto elementy wysadzonych mostów, które są obecnie eksponowane w siedzibie Instytucie Badawczym Dróg i Mostów przy ul. Instytutowej 1.

Linki zewnętrzne


Advertisement