Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy mostu. Zobacz też: Trasa na Zaporze.
Ten artykuł dotyczy niedawnego, trwającego lub nadchodzącego wydarzenia czy zmiany.
Informacje w nim zamieszczone będą zmieniane lub uzupełniane.

Most na Zaporze – projektowana przeprawa przez Wisłę o charakterze lokalnym, mająca w przyszłości połączyć Wilanów z Wawrem.

Historia

Nazwa mostu wzięła się od planowanego w latach 80. XX wieku stopnia wodnego, którym miała prowadzić przeprawa drogowa. Dla dojazdów do zapory pozostawiono rezerwę terenu, a całość nazwano roboczo trasą na Zaporze. Koncepcja budowy tamy nie została zrealizowana. Do pomysłu budowy mostu powrócono z inicjatywy dzielnicy Wawer w 1997 roku, podjęte wówczas działania nie doprowadziły jednak do budowy przeprawy. O projekcie przypomniano sobie również w 2000 roku, po zakończeniu budowy mostu Świętokrzyskiego. Zaproponowano wówczas wykorzystanie konstrukcji zdemontowanego mostu Syreny. Ten pomysł również nie doczekał się realizacji.

W 2007 roku na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy wykonano Studium wykonalności trasy i mostu na Zaporze na odcinku ul. Augustówka – ul. Mrówcza, wracając tym samym do koncepcji budowy przeprawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała tę inwestycję w swojej kampanii wyborczej z założeniem rozpoczęcia realizacji w 2012 lub 2013 i otwarciem w 2015 roku, jednak do tego czasu nie ruszyły nawet żadne prace przygotowawcze.

W obecnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej nie figuruje budowa mostu. Obecnie rozważa się całkowite odejście od pomysłu jego budowy w związku z rozpoczęciem przygotowań do budowy mostu w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy.

Opis inwestycji

Most ma powstać w ciągu projektowanej trasy na Zaporze, łącząc okolice terenu Oczyszczalni Ścieków Południe z ulicą Wał Miedzeszyński w rejonie ulicy Chodzieskiej. Powstać ma jedna przeprawa dla obu kierunku ruchów, składająca się z części podwieszonej i belkowej. Konstrukcja podwieszona ma przebiegać nad nurtem rzeki, most belkowy zaś powstać ma nad terenami zalewowymi. Most ma posiadać jeden betonowy pylon umieszczony centralnie w nurcie Wisły oraz stalową konstrukcję, na której opierać się ma pomost. Most posiadać ma jezdnię o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, ścieżki rowerowe o szerokości 2,5 metra po obu stronach jezdni oraz chodniki, rozmieszczone również po obu stronach, o szerokości 1,5 metra. Koszty budowy mostu mają wynieść według szacunków 274,36 mln złotych.

Dane techniczne

  • długość mostu: 1403 m
  • długości przęseł (od lewego brzegu Wisły): 45 m, 270 m, 270 m, 60 m
  • klasa drogi: G (główna)
  • przekrój poprzeczny: 2 × 2 m
  • szerokość całkowita: 28,79 m
  • wysokość konstrukcyjna: ok. 4 m
  • wysokość pylonu: 115 m

Odrzucone koncepcje

Zaproponowano 4 warianty budowy mostu. Pierwszy wariant zakładał budowę dwóch mostów, osobnych dla każdego kierunku ruchu, o konstrukcji belkowej i stałej wysokości. Drugi – wzniesienie jednego mostu belkowego o stałej wysokości dla obu kierunków ruchu. Trzecia koncepcja przewidywała budowę dwóch osobnych przepraw belkowych o zmiennej wysokości. Czwarty, wybrany projekt to jeden most o stałej wysokości składający się z części belkowej i podwieszonej.

Czwarta koncepcja umożliwi zbudowanie mostu niżej, co pozwoli uniknąć budowy kosztownych węzłów z ulicami Wał Miedzeszyński i Czerniakowską-bis. Ponadto wzniesienie mostu podwieszanego oznacza mniejszą ingerencję w koryto rzeki – nie trzeba będzie budować licznych podpór osadzonych w jej dnie.

Linki zewnętrzne


Advertisement