Liceum Warszawskie – państwowa szkoła średnia, która istniała w Warszawie w latach 18041831.

Szkoła została założona w 1804 roku przez pruskie władze jako Königlich-Preußisches Lyzäum zu Warschau i była przeznaczona dla młodzieży z wyższych sfer. Szkoła składała się z sześciu klas, językiem wykładowym był niemiecki i polski, a główny profil nauczania skupiał się na przedmiotach humanistycznych. Początkowo mieściło się ono w północnej oficynie Pałacu Saskiego, a w 1817 roku zostało przeniesione do Pałacu Kazimierzowskiego. Liceum zostało rozwiązane po upadku powstania listopadowego w 1831 roku, a w jego miejscu powołano I Gimnazjum Gubernialne.

Przez cały okres istnienia placówki jej dyrektorem był Samuel Bogumił Linde. Nauczycielami w tej szkole byli m.in. profesor języka francuskiego Mikołaj Chopin, profesor języka polskiego Feliks Bentkowski, matematyk Fryderyk Karol Hauke, malarz Zygmunt Vogel czy nauczyciel religii, ks. Jerzy Tetzner. Wśród absolwentów szkoły należy wymienić takie osoby jak Karol Beyer, Henryk Brühl, Fryderyk Chopin, Henryk Cieszkowski, Adam Epstein, Konstanty Hegel, Wojciech Jastrzębowski, Oskar Kolberg, Zygmunt Krasiński, Leopold Kronenberg, Jan Fryderyk Wilhelm Malcz, Karol Minter, Julian Ordon, Edmund Roesler, Michał Szubert, Jan Krystian Ulrich czy Maurycy Bogusław Woyde.

Linki zewnętrzne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.