Warszawikia
Advertisement
Warszawikia
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy jurydyki. Zobacz też: Ulica Leszno i Zespół przystankowy Leszno.

"Dom dysydentów", jeden z zabytków pozostałych po jurydyce Leszno

Lesznojurydyka założona 8 stycznia 1648 roku przez braci Leszczyńskich: podskarbiego wielkiego koronnego Bogusława Leszczyńskiego i kanclerza wielkiego koronnego Jana Leszczyńskiego. Ratusz Leszna znajdował się przy ulicy Leszno 29, dziś jest to pałac Jakobsona przy alei "Solidarności" 105.

Główną osią Leszna była droga biegnąca na zachód do Błonia, która przybrała od jurydyki nazwę Leszno, a obszar miasteczka był ograniczony od wschodu ulicą Rymarską (dziś plac Bankowy) oraz od zachodu ulicą Żelazną. Większość osiedlających się tu ludzi stanowili Niemcy wyznania ewangelickiego, istniała tutaj ich wspólnota, działająca m.in. w tzw. domu dysydentów. Na terenie jurydyki był też rzymskokatolicki kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Advertisement