FANDOM


Lasek Lindego (tablica informacyjna)

Tablica informacyjna

Twardowska (3)

Ulica Twardowska na skraju Lasu Lindego

Las Lindego – fragment lasu sosnowego o powierzchni ponad 20 hektarów, położony na Bielanach, między ul. Lindego (od której zaczerpnięta jest popularna nazwa lasu), ul. Marymoncką, ul. Twardowską, ul. Barcicką oraz ul. Kasprowicza.

Historycznie obszar ten wchodził w skład Bielańskiego Pola Wojennego, las powstał w 1928 roku w wyniku nasadzeń przeprowadzonych na terenie dawnego poligonu, na dużej części tzw. Starych Bielan. w okresie międzywojennym zachowany do dzisiaj obszar był, podobnie jak pozostały teren powojskowy, przewidziany do rozparcelowania pod budownictwo, miała tutaj powstać dzielnica szpitalna, a przez środek przebiegać miała ul. Przybyszewskiego. Las nie został jednak ostatecznie zabudowany, następnie został znacznie przetrzebiony w trakcie II wojny światowej, a w latach 50. XX wieku w jego południowo-wschodniej części powstał Szpital Bielański wraz z kotłownią przy ul. Karskiej. Ostatecznie granice lasu ustaliły się w latach 60. XX wieku

Przez las przepływa okresowo wysychający Potok Bielański, który można pokonać kilkoma drewnianymi mostkami, w południowo-zachodniej części natknąć się można również na pozostałości wału, który był fragmentem dawnych umocnień poligonu wojskowego. Drzewostan to głównie bór mieszany świeży i las mieszany świeży, głównymi gatunkami są sosna, grochodrzew, brzoza i dąb czerwony, a ochroną częściową objęta jest kruszyna pospolita. Na terenie lasu znajduje się podstawowa infrastruktura rekreacyjna – ławki, kosze na śmieci oraz place zabaw.

Linki zewnętrzneEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.