Warszawikia
Advertisement
Warszawikia
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy osiedla. Zobacz też: staw Kozia Górka.

Kozia Górka - rejon położony na zachód od ul. Józefa Chłopickiego, i rezerwatu Olszynka Grochowska, między liniami kolejowymi terespolską (kierunek Rembertów, Sulejówek) i nadwiślańską (kierunek Falenica, Otwock). Styka się z Emilianowem (nazwa zanikła w związku z ekspansją kolei - potrzebna obecnie), przez który ma przejść obwodnica śródmiejska. Jest to obszar MSI Olszynka Grochowska. Główna ulica (droga pomiędzy kolejową stacją techniczną Grochów i terenami działek) nosi także nazwę Kozia Górka. Jest to teren dawniej zwany Kozią Górką Grochowską.

Wieś Kozia Górka została podzielona przez budowę linii kolejowej terespolskiej na Kozią Górkę Grochowską i Kozią Górkę Kawęczyńską (nazwy występują na urzędowych planach przedwojennych). Nazwa części kawęczyńskiej zanikła wraz z nazwą folwarku Antoninów, którego nazwę zachował posterunek kolejowy stacji Warszawa Wschodnia Towarowa znajdujący się faktycznie na terenie Koziej Górki. Na przeciw niego znajduje się (na Koziej Górce Kawęczyńskiej - Antoninowie) źle nazwana pętla autobusowa Utrata, od której nadano złą nazwę obszarowi MSI Utrata.

. Znajdują się tutaj pojedyncze domy, mokradła i niebezpieczne oczka wodne (np. staw Kozia Górka). Na terenie Koziej Górki znajduje się Zakład Karny dla Kobiet (ul. J.Chłopickiego) występujący jako areszt Grochów w historii polskiej walki o wolność oraz osiedle Dudziarska powstałe dla ludzi eksmitowanych (jest likwidowane).

Kozia Górka należy do dzielnicy administracyjnej Praga Południe.

Advertisement