Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Autobus Solaris Urbino 12 na linii Ł-bis na ul. Marymonckiej

Autobus Solaris Urbino 12 w warszawskim malowaniu na linii 701 na pętli Metro Młociny

Autobus na linii Łz na pętli Metro Młociny

Pojazd nadzoru Komunikacji Miejskiej Łomianki na pętli Metro Młociny

Komunikacja Miejska Łomianki (KMŁ) – spółka obsługująca ruch komunikacji autobusowej w mieście Łomianki i okolicach, a także w Warszawie (linie łomiankowskie 1, 2 i 3 oraz warszawskie 110, 150, 250, 750, 850 i N56 jako ajent ZTM). Biało-zielone autobusy oznakowane są herbem Łomianek i napisem Łomianki, a żółto-czerwone kursujące na liniach ZTM napisem i logo KMŁ.

Historia

W październiku 1990 roku MZK, obsługujące dotychczas Łomianki linią podmiejską 701, zażądały pokaźnego dofinansowania jej z budżetu gminy Łomianki. Ówcześni radni miejscy postanowili utworzyć własne przedsiębiorstwo komunikacyjne, które zastąpiłoby dotychczasową formę komunikacji. 28 listopada 1990 gmina zakupiła za sumę 2,5 miliarda starych złotych 12 autobusów Jelcz PR110M, a o 4:30 1 maja 1991 w trasę ruszył pierwszy autobus linii Ł, z kolei linia 701 uległa likwidacji. Wieczorem tego samego dnia po mszy św o godz. 19:00 odbyła się uroczystość symbolicznego otwarcia i poświęcenia linii, dokonana na trzech wytypowanych do tego autobusach. Mocą uchwały z dnia 13 maja 1992 roku wykupiono od Hodowlano-Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kiełpinie teren i budynki pod bazę KMŁ.

W dniu 18 września 1996 roku, uchwałą Rady Miejskiej Łomianek powołano jednoosobową spółkę Gminy pod nazwą "Komunikacja Miejska Łomianki" Sp.z.o.o, która miała powstać w drodze transformacji Referatu Komunikacji Urzędu Miasta i Gminy Łomianki przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania obu podmiotów w celu poprawy efektywności i jakości przewozów pasażerskich. Przejęcie byłego Referatu KMŁ przez powstającą Spółkę KMŁ odbyło się w dniu 1 stycznia 1997.

Spółka kolejno uruchamiała linie: Ł (przekształcone w 2014 roku w Ł1 i Ł2) i Ł-bis (od 2008 roku uruchomiono jej warianty dojeżdżające do Czosnowa, Łomnej i Palmir, a od 2012 podzielono na cztery linie z dodatkową do Sadowej) w maju 1991 roku, lokalną ŁD obejmującą obszar Dąbrowy i centralne Łomianki w 1998 roku, Łz w 2002 roku i Łs w 2006 roku dowożącą na niedzielną mszę w Łomnie. Uruchamiane co roku są także linie cmentarne dowożące do cmentarza w Kiełpinie.

Dnia 25 sierpnia 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Komunikacją Miejską Łomianki Sp. z o.o. a Zarządem Transportu Miejskiego w sprawie obsługi linii 701 i N56. Linie te od tamtej pory obsługiwane są przez autobusy KMŁ, dzięki czemu pojazdy do tej pory obsługujące te linie można było skierować na inne linie kursujące na terenie Warszawy. Autobusy spółki KMŁ zostały oklejone warszawskimi barwami i wyruszyły na obsługę tych linii 1 września 2014 roku. Jest to kolejna część zacieśniania kontaktów komunikacyjnych z KMŁ po wprowadzeniu obowiązywania warszawskiej taryfy biletowej w liniach łomiankowskich oraz łomiankowskiej w liniach warszawskich.

Od 1 stycznia 2018 r. Komunikacja Miejska Łomianki stała się przewoźnikiem wykonującym zadania zlecone przez ZTM. W ramach porozumienia między miastem Łomianki i Warszawą, linie "Ł" zostały zastąpione liniami ZTM 150 i 750. Dodatkowo, obszar miasta Łomianki zostanie włączony do 1. strefy biletowej, co pociąga za sobą również zmianę numeru linii 701 na miejski 250.

W eksploatacji obecnie są 33 autobusy (stan na 07.05.2020): 22 Solarisów Urbino 12 (20 III, 2 IV), 3 Jelcze M121I (2 w wariancie M121I4, 1 M121I3), 3 Jelcze M121M, 4 sztuki Cuby Sprinter 519CDI, 2 Autosany M09LE, 2 Ursusy CS12LF i 1 Solaris Urbino 12 electric. Dawniej eksploatowano również Ikarusy 260 i Ikarusy 280, autobusy Jelcze D120, 120M, M181MB oraz MAN NL202 i NL222 oraz Autosany H6.


Komunikacja Miejska Łomianki obsługuje linie (stan na 1 marca 2021 roku):
Zwykłe: 110, 150, 250 (3)
Strefowe: 750 (1)
Strefowe okresowe: 800, 850 (2)
Nocne: N56 (1)


Linki zewnętrzne


Advertisement