Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela

Cerkiew św. Marii Magdaleny

Cerkiew św. Jana Klimaka

Kościół ewangelicki św. Trójcy

Cerkiew grekokatolicka Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy

Kościół mariawicki Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Katedra polskokatolicka św. Ducha

Kościoły i związki wyznaniowe - na terenie stolicy działa kilkadziesiąt wspólnot religijnych o tradycjach chrześcijańskich, islamskich, czy judaistycznych.

Najliczniejsze wspólnoty wyznaniowe w Warszawie

  • Kościół Rzymskokatolicki (ok. 1,3 miliona wiernych)

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski: arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita przemyski

Kościół katolicki obrządku łacińskiego – część Kościoła katolickiego, opierająca liturgię na obrządku łacińskim i liturgiach bliskich oraz pochodnych. Głową Kościoła jest papież (biskup Rzymu) jako patriarcha Zachodu.

  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (ok. 3 tysiące wiernych)

Proboszcz Cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie: ks. mitrat Mikołaj Lenczewski

Proboszcz Cerkwi św. Marii Magdaleny w Warszawie: ks. mitrat Anatol Szydłowski

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny to jeden z kanonicznych Kościołów prawosławnych, obejmujący swoją jurysdykcją wszystkie parafie prawosławne na terenie Polski.

  • Świadkowie Jehowy w Polsce (ok. 5 tysięcy głosicieli)

Świadkowie Jehowy to zarejestrowany związek pn. Związek Wyznania Świadków Jehowy. Do 2014 związek posługiwał się nazwą Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce. Świadkowie Jehowy wierzą, że jedynym Bogiem jest Jehowa i odrzucają pogląd, że Chrystus jest Bogiem Wszechmocnym. Wiosną obchodzą jedyne święto: „Pamiątkę śmierci Jezusa”. Świadkowie Jehowy są znani z działalności ewangelizacyjnej i wielu publikacji (najbardziej znane to Strażnica oraz Przebudźcie się!).

  • Kościół Ewangelicko - Augsburski w RP (ok. 2 tysiące wiernych)

Proboszcz parafii św. Trójcy w Warszawie: ks. radca Piotr Gaś

Proboszcz Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie: ks. prałat Dariusz Gas

Kościół Ewangelicko-Augsburski opiera swoją wiarę na czterech filarach: tylko Biblia, tylko Chrystus, tylko wiara i tylko łaska. Wierni wierzą w jednego Boga, uznają Niedziele za dzień święty. Na nabożeństwach odbywa się spowiedź „powszechna”. Istnieją dwa sakramenty: Chrzest i Komunia Święta.

  • Kościół Grekokatolicki w RP (ok. 2 tysiące wiernych)

Proboszcz Parafii: grekokatolickiej Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy: o. Piotr J. Kuszka OSBM

Kościoły greckokatolickie to zbiorcza nazwa Kościołów (Cerkwi) katolickich tradycji prawosławnej. Określenie „greckokatolicki” pozwala odróżnić je od kościołów katolickich innych tradycji - przede wszystkim od Kościoła rzymskokatolickiego („łacińskiego”), jak również od Kościołów tradycji syryjskiej i koptyjskiej. Wraz z tymi ostatnimi Kościoły greckokatolickie należą do katolickich Kościołów wschodnich

  • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP (ok. 1,5 tysiąca wiernych)

Proboszcz Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Warszawie: kapł. Marek Maria Karol Babi

Wiara i liturgia kościoła są zbliżone do tych w Kościele Rzymskokatolickim, ale wzbogacone o objawienia założycielki. Od 1924 nie obowiązuje celibat księży. Wszystkie usługi kościelne są bezpłatne. Charakterystyczny jest rozwinięty kult Przenajświętszego Sakramentu wyrażany częstym przyjmowaniem Komunii św. (od 1922 pod dwoma postaciami) oraz odprawianiem adoracji ubłagania. Silny jest też kult Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

  • Kościół Zielonoświątkowy w RP (ok. 500 wiernych)

Pastor Zboru Stołecznego: Arkadiusz Kuczyński

Kościół Zielonoświątkowy jest kościołem pentakostalistycznym kładącym nacisk na wiarygodność i nieomylność Biblii jako Słowa Bożego oraz wyłączne pośrednictwo Jezusa Chrystusa w zbawieniu. Pentakostalizm przyjmuje konieczność nawrócenia się: pokuty i wiary w Ewangelię. Od pozostałych protestantów różni ich natomiast nacisk na osobiste doświadczenie przeżywania obecności i mocy Ducha Świętego.

  • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie (ok 500 członków)

Przewodniczący - Anna Chipczyńska Naczelny Rabin Polski - Michael Schudrich

  • Kościół Polskokatolicki w RP (ok. 400 wiernych)

Proboszcz Parafii św. Ducha w Warszawie: ks. dziek. Henryk Dąbrowski Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie: ks. mgr Marian Madziar

Nauka Kościoła Polskokatolickiego opiera się na teologii starokatolickiej, w wersji polskokatolickiej. Liturgia Kościoła Polskokatolickiego w RP jest zbliżona do liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego.

Advertisement