Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego

Zabytek.png
nr w rej.
A-806

Dzwonnica (2013por. 2008)

Figura Chrystusa (2013por. 2008)

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego – kościół położony na Targówku Przemysłowym, przy ulicy Księcia Ziemowita 39. Kościół jest świątynią parafialną parafii Zmartwychwstania Pańskiego.

Kościół powstał w 1919 roku według projektu Stefana Szyllera w formie przypominającej kształtem i formą zakopiański dworek. Materiały na budowę świątyni zostały dostarczone przez inicjatorów budowy, kolejarzy, ze zburzonego podczas wojny Dworca Petersburskiego. Na czas budowy teren był ogrodzony podkładami kolejowymi, a niektóre z nich zachowały się po dziś dzień. Kościół konsekrowano 8 września 1919 roku, a dokonał tego nuncjusz papieski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI. Miesiąc później, 25 października 1919 roku, erygowano przy świątyni parafię Zmartwychwstania Pańskiego. W 1933 roku obok kościoła wybudowano plebanię.

Podczas II wojny światowej kościół szczególnie nie ucierpiał, jednak stał się świadkiem niemieckiej łapanki z 25 sierpnia 1944 roku, kiedy to wyprowadzono z dzielnicy około 4 tysiące mężczyzn. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku odprawiana jest msza święta w intencji ofiar. Po wojnie kościół odremontowano, a w 1948 roku dobudowano dwie boczne kaplice. W 1996 roku w całym kościele wymieniono instalację elektryczną i nagłośnieniową oraz założono alarm przeciwwłamaniowy, zaś w 2012 roku kościół, wraz z dzwonnicą i plebanią, został gruntownie wyremontowany, a 8 września został rekonsekrowany przez nuncjusza apostolskiego abpa Celestino Maggiore.

Kościół jest jednonawowy z podcieniami, z dachem krytym dachówką, zwieńczonym ażurową sygnaturką. Wewnątrz kościoła znajduje się ołtarz główny wykonany według projektu Stanisława Witkiewicza, w jego centrum od 1975 roku znajdował się obraz Zmartwychwstałego Pana namalowany przez R. Cichacza, w 2003 roku został on zastąpiony reprodukcją obrazu Zmartwychwstanie Jana Matejki. W bocznych kaplicach znajdują się ołtarze z obrazami Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Antoniego. W środku znajdują się też siedmiogłosowe organy o trakturze pneumatycznej, wykonane przez firmę Adolfa Homana w 1920 roku. Obok wejścia umieszczona jest ponadto tablica pamiątkowa z napisem:

W 85. rocznicę poświecenia kościoła Zmartwychwstania Pańskiego przez J.E. Achillesa Rattiego nuncjusza apostolskiego (późniejszego papieża Piusa XI) oraz powołania parafii przez J.E. Aleksandra kardynała Kakowskiego / wotum wdzięczności za odzyskanie w 1918 roku niepodległości / jako zachętę do wiary, nadziei i miłości i pamiątkę historycznych wydarzeń, tablicę tę poświęconą przez J.E. Józefa Kowalczyka nuncjusza apostolskiego z ufnością w murach świątyni umieszczają / ks. Tomasz Gill – proboszcz / parafianie / Warszawa, 8 września A.D. 2004.

Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica, której stelaż wykonany jest z rozebranej kolei petersburskiej (na szynach widoczne są rosyjskie sygnatury), krzyż misyjny oraz figura Chrystusa z napisem Jubileuszowe votum parafian Targówek Fab. Na tyłach kościoła w 2013 roku powstał Dom Świętego Józefa, mieszczący m.in. przedszkole, wybudowany z materiałów przekazanych z rozebranej kaplicy obok kościoła bł. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Kokosowej, obok również w drugiej połowie 2013 roku rozpoczęto budowę budynku przedszkola niepublicznego. Pobliski budynek plebanii powstał w 1933 roku w stylu dworku szlacheckiego, a na jego budowę użyto materiałów z rozbieranego soboru Aleksandra Newskiego na placu Saskim.

Galeria

Linki zewnętrzne

Advertisement