Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Kościół od strony ulicy Żytniej

Kościół od strony dziedzińca (2008)

Kościół od strony dziedzińca

Kościół Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny – rzymskokatolicki kościół parafialny Parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny przy ulicy Żytniej 1.

Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, będąc arcybiskupem Warszawy zakupił posiadłość między ulicą Żelazną a Wronią i tu, do pałacyku Bogusławskiego, sprowadził założone przez siebie w Petersburgu Zgromadzenie Sióstr Rodziny Marii oraz Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które powstało dla opieki nad moralnie zaniedbanymi kobietami. W 1872 roku na miejscu istniejącej uprzednio drewnianej kaplicy, zbudowano niewielki, murowany kościół według projektu Władysława Kosmowskiego na planie prostokąta z apsydą. Ponieważ budowę prowadzono w czasach walki caratu z Kościołem, świątynia od strony ulicy Żytniej została ukryta za fasadą budynku (kapelania), a wejście główne usytuowano od strony ogrodu sióstr. Konsekracja kaplicy odbyła się 8 grudnia 1873 roku. Tu modliła się Helena Kowalska, znana jako święta Faustyna, która idąc za głosem swojego objawienia w 1925 roku wstąpiła właśnie tu do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

W latach 1936-38 rozbudowując zakład dla kobiet, powiększono również kościół, dodając nawę boczną i dzwonnicę przy wejściu głównym oraz poszerzono prezbiterium. W czasie okupacji kościół znalazł się tuż przy murach getta, dlatego też był miejscem ucieczki i pomocy dla ludności żydowskiej, szczególnie młodzieży. W okresie Powstania Warszawskiego kościół i inne budynki spłonęły, a większość sióstr i wychowanek wywieziono do obozów koncentracyjnych. W okresie powojennym władze komunistyczne przez wiele lat nie pozwalały odbudować kaplicy i zakładu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński 15 grudnia 1980 roku erygował parafię pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i przydzielił jej byłą kaplicę sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia jako kościół parafialny. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Wojciech Czarnowski. W 1997 roku proboszczem parafii został ks. Tadeusz Polak. Rok później decyzją księdza Prymasa tytuł parafii został poszerzony o imię błogosławionej a następnie świętej Faustyny. W prezbiterium znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego, który nawiedził wszystkie parafie Archidiecezji Warszawskiej oraz relikwie św. Faustyny. Do niedawna kościół był jedynym obiektem sakralnym w Warszawie, który nie został odbudowany ze zniszczeń wojennych. Obecnie, dzięki staraniom parafian, jest w dużej mierze wyremontowany.

Advertisement