Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Karta Młodego Warszawiaka – specjalny certyfikat elektroniczny nagrany na kartę miejską (tzw. e-hologram), uprawniający do zniżki przy zakupie biletów okresowych i do korzystania z ulg, zniżek i ofert oferowanych przez instytucje kulturalne, oświatowe i rekreacyjne, a także przez współpracujące z programem firmy. W okresie między 1 stycznia 2014 (wprowadzenie Karty Młodego Warszawiaka) a 30 września 2016 był to samoprzylepny hologram koloru brązowego naklejany na kartę.

Warunkiem otrzymania e-hologramu jest posiadanie karty miejskiej (Warszawska Karta Miejska, Karta Ucznia) lub innego nośnika biletów ZTM (np. elektroniczna legitymacja studencka lub doktorancka większości warszawskich uczelni wyższych, karta debetowa i kredytowa współpracującego banku), zamieszkanie na terenie Warszawy, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Warszawie i nieukończenie 21 roku życia (26 roku życia w przypadku studentów). W przypadku osób niepełnoletnich i pozostających na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych warunek zamieszkania i rozliczania podatku na terenie Warszawy muszą spełnić rodzice albo opiekunowie. E-hologram wgrywany jest od ręki w Punkcie Obsługi Pasażera lub Wydziale Obsługi Mieszkańców, posiadacze hologramu mogą również wgrać e-hologram w wybranych biletomatach ZTM.

Istnieje możliwość wystąpienia jednocześnie o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej i hologramu.

Zobacz też:

Odsyłacze

Advertisement