Kanał Piaseczyński – kanał o długości 820 m położony pomiędzy Zamkiem Ujazdowskim a ul. Czerniakowską. Nad kanałem przebiega most w ciągu ul. Myśliwieckiej. Kanał posiada połączenie ze Stawami Łazienkowskimi.

Kanał został wykopany w latach 1717-1726 pod kierunkiem inżynierów wojskowych: generała Burcharda Munnicha i pułkownika Krzysztofa d'Isebrandta według koncepcji Augusta II Mocnego. W czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego kanał pełnił funkcję reprezentacyjną, stanowiąc przedłużenie Osi Stanisławowskiej. Utracił ją gdy Zamek Ujazdowski przestał być rezydencją królewską. W XIX wieku kanał został zaadoptowany na basen, w którym kawalerzyści wojsk rosyjskich i ich konie uczyli się pokonywać przeszkody wodne. Brzegi kanału zostały wybetonowane prawdopodobnie w okresie międzywojennym.

Obecnie prowadzone są starania o oczyszczenie z baraków i drzew terenu przy ul. Czerniakowskiej, dzięki czemu otworzyłaby się oś widokowa od Zamku Ujazdowskiego wzdłuż kanału aż do Wisły, która w tym miejscu tworzy zakole optycznie przedłużające oś aż w kierunku Siekierek i Lasu.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.