Józef Fontana (ur. 1670 w Warszawie, zm. 1741 tamże) – architekt polski, ojciec wybitnego architekta Jakuba oraz Jana Kantego. Józef Fontana był przedstawicielem późnego baroku, działał w pierwszej połowie XVIII wieku. Początkowo pracował w Szczuczynie przy budowie Klasztoru i Kościoła Pijarów, fundacji podkanclerzego litewskiego Stanisława Szczuki; ok. 1713 wzniósł Pałac Bielińskich w Kozłówce. Następnie wzniósł m.in. Pałac Bielińskich w Warszawie przy Królewskiej (nieistniejący) przed 1730 r., kościół Bonifratrów w Warszawie czy Pałac Prymasowski.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.