Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy Instytutu Hematologii. Zobacz też: Zespół przystankowy Instytut Hematologii.

Budynek Instytutu, ul. Indiry Gandhi 14

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - główny ośrodek naukowy w kraju w zakresie dyscyplin wynikających z jego nazwy.

Historia

Powołany do życia w 1951 Instytut Hematologii był pierwszym w Polsce ośrodkiem który zajął się tworzeniem nowoczesnej Służby Krwi oraz pobudzaniem rozwoju hematologii. Dość szybko zorganizowano stacje i punkty krwiodawstwa - już po roku działalności ich ilość wynosiła 19 stacji i 144 punkty. W ciągu pierwszych 9 lat istnienia Instytut podjął działalność naukową. W 1992 Instytut zmienił nazwę na Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

W 2006 roku Placówka przeniosła się do nowego budynku powstałego w pobliżu Narodowy Instytut Onkologii (strona południowo - wschodnia) przy ul. Indiry Gandhi 14.

Na teren nowej siedziby przeniosły się: wszystkie kliniki (Kliniki Chorób Wewnętrznych, Klinika Hematologii, Klinika Chirurgii, Klinika Transplantacji, Oddział Leczenia Dziennego), wszystkie poradnie specjalistyczne, ZTiOSK, RTG/USG, większość zakładów naukowych oraz jednostki administracyjne (Dyrekcja, Dział Obsługi Lecznictwa, Dział Techniczny, Dział Kadr i Płace, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, Dział Finansowo - Księgowy, Dział Planowania Naukowego). Na terenie nowej siedziby na Ursynowie została uruchomiona izba przyjęć.

W starej siedzibie przy ul. Chocimskiej 5 pozostały: Zakład Biochemii, Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej, Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku, Samodzielna Pracownia Porfirii, Pracownia Mikrobiologii, Biblioteka Naukowa, Magazyn Gospodarczy, Inspektorzy BHP i PPOŻ oraz lekarz zakładowy.

Charakterystyka

Prowadzi prace o charakterze klinicznym, aplikacyjnym i podstawowym. Jest także organem doradczym, a czasami wykonawczym resortu zdrowia, oraz ośrodkiem szkoleniowo-dydaktycznym dla lekarzy. Współpracuje z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Dawniej zajmował się także działalnością produkcyjną. Polegała ona na opracowywaniu i uruchamianiu w małej skali produkcji leków krwiopochodnych, krwiozastępczych, zestawów odczynników przekazywanych następnie do produkcji przemysłowej. Niestety z powodu złych warunków lokalowych działalność ta została zaniechana.

Od 1971 roku Instytut ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych, a od 1975 roku - doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2006 roku otwarto nową siedzibę Instytutu na Ursynowie w pobliżu Narodowy Instytut Onkologii, przy ul. Indiry Gandhi 14.

Dyrektorzy

Dane

Linki zewnętrzne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.