Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy instytutu z siedzibą na Żeraniu. Zobacz też: Instytut Chemii Przemysłowej.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) – placówka badawczo-rozwojowa prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie chemii jądrowej i radiobiologii oraz prace aplikacyjne nad wykorzystaniem technik jądrowych w przemyśle, medycynie i ochronie środowiska. Jej siedziba znajduje się na warszawskim Żeraniu w dzielnicy Białołęka, przy ul. Dorodnej 16.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) wywodzi się z powstałego 4 czerwca 1955 roku Instytutu Badań Jądrowych, który w latach 1955-1983 zajmował się badaniami w zakresie uzyskiwania pierwiastków rozszczepialnych, przerobu paliwa jądrowego oraz odpadów promieniotwórczych. Ośrodkiem w którym skupiła się władza i główne laboratoria był Żerań. Instytut został początkowo zlokalizowany w barakach po budowniczych Elektrociepłowni Żerań. Właśnie na Żeraniu zaczęto prace nad przerobem kowarskiej rudy uranu do potencjalnego reaktora. Dnia 13 grudnia 1983 roku Instytut Badań Jądrowych został rozwiązany, na w jego miejsce powołano trzy nowe jednostki: Instytut Problemów Jądrowych i Instytut Energii Atomowej POLATOM (obecnie połączone w Narodowe Centrum Badań Jądrowych, z filią przy ul. Hożej), oba z siedzibą w Świerku (Otwock) i Instytut Chemii i Techniki Jądrowej z siedzibą na Żeraniu.

IChTJ odgrywa wiodącą rolę w kraju w zakresie rozwoju technik i technologii radiacyjnych, metod radioanalitycznych oraz konstrukcji i przyrządów radioizotopowych. Instytut posiada 9 akceleratorów elektronów oraz pilotowe stacje radiacyjne, wykorzystywane między innymi przy oczyszczaniu smogu z Elektrociepłowni Kawęczyn. IChTJ zajmował się też częścią prac związanych z budową elektrowni w Żarnowcu, dekontaminacją elementów przy likwidacji reaktora EWA i produkcją technologii odwróconej osmozy przy doczyszczaniu ścieków.

W skład IChTJ wchodzą trzy centra oraz siedem laboratoriów, z których najnowszym jest Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej o powierzchni 1 500 m2, otwarte 28 sierpnia 2012 roku – dwupiętrowy, zbudowany w latach sześćdziesiątych budynek całkowicie wyremontowano, a w środku ulokowano 8 pracowni, w których można prowadzić prace z otwartymi źródłami promieniotwórczymi; prace modernizacyjne pochłonęły 26 milionów złotych. Instytut obecnie zatrudnia ponad 260 pracowników, w tym 15 profesorów tytularnych, 7 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku profesora oraz 50 doktorów i 80 pracowników posiadających stopień zawodowy magistra. IChTJ prowadzi międzynarodowe studia doktoranckie i posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie chemii.

IChTJ wydaje od 1956 czasopismo "Nukleonika" (International Journal of Nuclear Research), kwartalnik naukowy w języku angielskim, jeden z popularniejszych traktujących o chemii jądrowej i radiacyjnej, chemii izotopów, fizyki jądrowej, radiochemii i radiobiologii; technologii jądrowych, fizyki plazmy i fuzji jądrowej, prezentujące dorobek jądrowych instytutów badawczych w Europie i na świecie, a także wydawany od 1957 roku po polsku kwartalnik "Postępy Techniki Jądrowej" oraz publikacje będące wynikiem prac badawczych prowadzonych przez pracowników Instytutu.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej dysponuje też częścią Fortu V Włochy, usytuowanego przy ul. Dojazdowej we Włochach.

Struktura instytutu

Instytut dzieli się na:

Dane teleadresowe

Źródła

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.