Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Wspomnienia Poli Rybickiej-Toldi

Jestem b.uczennicą Szkoły Powszechnej nr 194 im. Aleksandry Piłsudskiej mieszczącej się w budynku przy ul.Leszno 109/111. Naukę w tej szkole rozpoczęłam w październiku 1939 roku, jako 6-ciolatka, do której z wielką radością przygotowywałam się i byłam bardzo dumna, ponieważ moje rodzeństwo również tę szkołę ukończyło. Niestety nie cieszyłam się tym faktem zbyt długo z uwagi na to iż po tygodniu Niemcy usunęli nas i zajęli dla własnych celów. Budynek naszej szkoły był bardzo nowoczesny, pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt wyposażony dydaktyczny, tego wszystkiego szkoła została pozbawiona, po prostu została przez Niemców okradziona. Dostaliśmy gościnne pomieszczenia w szkole, przy ulicy Młynarskiej 2. Było to w kilka dni po kapitulacji Warszawy i wejściu do niej hitlerowskiego najeźdźcy.

Tam chodziłam do tego budynku przez dwa lata, następnie nasz wspaniały "dyrcio" pan dyrektor Józef Derlikowski wystarał się o nowe pomieszczenie dla naszej szkoły. Był to budynek, niedziałającego, polskiego magistratu, przy ulicy Żelaznej 95 (notabene przed przedszkolem sióstr zakonnych do którego uczęszczałam, będąc przedszkolakiem i do dziś to przedszkole działa).

Powracając do budynku przy ulicy Leszno, to już nasza szkoła tam nie wróciła. Pragnę sprostować zapis, który umieszczono w informacji o naszej szkole, przekształconej i noszącej inne miano, że zabudowania zostały zbombardowane w 1939 r, to nie jest prawdą. Budynek ten ucierpiał dopiero w czasie powstania, czego byłam świadkiem a ponad to byli tam moi bracia i siostra uczestnicy powstania, członkowie AK.

Jeśli ktoś przeczyta tę informację i jest b.uczennicą lub uczniem bardzo proszę o kontakt. Moje nazwisko z tego okresu brzmi: Pola Pręgowska obecnie Pola Rybicka-Toldi. Mój adres poczty: pola.rybicka@hotmail.com z góry dziękuję i byłabym bardzo szczęśliwa jeśli otrzymam jakąś wiadomość. Serdecznie wszystkich uczniów tej szkoły pozdrawiam.

Przekopiowałem. Mikiapole3 13:20, sty 8, 2011 (UTC)

Advertisement