Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Dawna tablica z dawną nazwą Alei Solidarności na murze oporowym przy tunelu Trasy W-Z, zdemontowana w październiku 2015

Tabliczka przy ul. Wachnowskiego

Dekomunizacja ulic – umowny termin przyjęty dla procesu zmiany nazw ulic nadanych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, których patronami były osoby bądź instytucje związane z komunizmem. Najintensywniej była prowadzona we wczesnych latach 90. XX wieku, później osłabła. Dzisiaj spotyka się z coraz większą nieprzychylnością warszawiaków, przede wszystkim ze względu na wydatki, które musieliby ponieść mieszkańcy ulic o zmienianych nazwach. Dekomunizacją warszawskich ulic zajmuje się Zespół Nazewnictwa Miejskiego, ale ostateczne decyzje podejmuje Rada Warszawy.

W 2016 Sejm przyjął uchwałę regulującą kwestię dekomunizacji[1]. We wrześniu 2016 weszła w życie ustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Samorządy miały obowiązek uporządkować nazewnictwo do września 2017.

9 listopada 2017 wojewoda mazowiecki Zdzisław Siepiera ogłosił listę 47 ulic, które zmieniły swoich patronów. 28 maja 2018 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego. Wojewoda mazowiecki zapowiedział wniesienie skargi kasacyjnej od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 7 grudnia 2018 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wojewody, co oznacza, że wszystkie ulice wróciły do nazw sprzed listopada 2017.

Dekomunizowane ulice można podzielić na grupę już zdekomunizowanych oraz tych, które powinny zostać zdekomunizowane, gdyż ich patronami wciąż są osoby i organizacje związane z ustrojem socjalistycznym. Do likwidacji dawnych patronów dążą organizacje prawicowe, w tym Prawo i Sprawiedliwość, choć na przeszkodzie stają mieszkańcy, którzy nie chcą zmian nazw, oraz organizacje lewicowe.

Ulice zdekomunizowane

ost. aktualizacja 8 października 2017

Przed 10 listopada 2017

10 listopada 2017

9 listopada 2017 wojewoda mazowiecki Zdzisław Siepiera ogłosił listę 47 ulic, które zmieniły swoich patronów. 28 maja 2018 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego. Wojewoda mazowiecki zapowiedział wniesienie skargi kasacyjnej od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 7 grudnia 2018 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wojewody, co oznacza, że wszystkie ulice wróciły do nazw sprzed listopada 2017.

Lista z nazwami ulic.jpg

4 lipca 2019

4 lipca 2019 rada m.st. Warszawy przyjęła sześć uchwał, które weszły w życie 6 sierpnia tego samego roku[2].

Ulice przeznaczone do dekomunizacji

Dawna nazwa ul. Twardej zatopiona w zachowanej przy ul. Marszałkowskiej tabliczce

Zachowana tabliczka na budynku Szkoły Podstawowej Nr 220 im. Stanisława Kopczyńskigo

 • Armii Ludowej, aleja – proponowano nazwę al. Ryszarda Kuklińskiego[3], ostatecznie nazwę tę nadano alei na Białołęce
 • Balcerzaka, Józefaradni PiS zaproponowali zmianę nazwy na Podkowińskiego, Władysława[4], a później na Kronenberga, Leopolda[4]
 • Dąbrowszczakówradni PiS zaproponowali zmianę nazwy na Kuncewiczowej, Heleny[4]
 • Fersta, Mieczysława – warszawska młodzieżówka Prawa i Sprawiedliwości zaproponowała nazwę „św. Wincentego Pallottiego”, do zmiany jednak nie doszło w związku z niechęcią do ponoszenia kosztów oraz możliwością mylenia się nazwy z pobliską ul. św. Wincentego[5]. Później radni PiS zaproponowali zmianę nazwy na Raczkiewicza, Władysława[4]
 • Fondamińskiego, Edwarda
 • Fučika, Juliusza[6]
 • Gidzińskiego, Bolesławaradni PiS zaproponowali zmianę nazwy na Łomnickiego, Tadeusza[4]
 • Grodeckiego, Kazimierzaradni PiS zaproponowali zmianę nazwy na Hulewicza, Witolda[4]
 • Gruszczyńskiego, Piotra
 • Ilskiego, Franciszkaradni PiS zaproponowali zmianę nazwy na Kossak-Szczuckiej, Zofii[4]
 • Kacpury, Antoniegoradni PiS zaproponowali zmianę nazwy na Falkowskiej, Jadwigi, a później na Moraczewskiego, Jędrzeja[4]
 • Kokoszków, Jadwigi i Witoldaradni PiS zaproponowali zmianę nazwy na Szaniawskiego, Jerzego[4]
 • Kozłowskiej, Helenyradni PiS zaproponowali zmianę nazwy na Netzera „Kryska”, Zygmunta
 • Lewartowskiego, Józefaradni PiS zaproponowali zmianę nazwy na Piaseckiego, Sergiusza[4]
 • Modzelewskiego, Zygmuntaradni PiS zaproponowali zmianę nazwy na Krzyżanowskiego „Wilka”, Aleksandra
 • Parola, Antoniegoradni PiS zaproponowali zmianę nazwy na Międzyrzeckiego, Artura[4]
 • Raabego, Henryka
 • Rzymowskiego, Wincentego
 • Sobczaka, Michałaradni PiS zaproponowali zmianę nazwy na gen. Bołbota, Jana[4]
 • Szadkowskiego, Wacławaradni PiS zaproponowali zmianę nazwy na Szenica, Stanisława
 • Szałka, Janaradni PiS zaproponowali zmianę nazwy na Obławy Augustowskiej[4]
 • Szymańskiego, Józefaradni PiS zaproponowali zmianę nazwy na Piaseckiego, Mariana[4]
 • Szymczaka, Janaradni PiS zaproponowali zmianę nazwy na Piaseckiego, Mariana, a później na Iłłakowiczówny, Kazimiery[4]
 • Waltera, gen.radni PiS zaproponowali zmianę nazwy na Podkowińskiego, Władysława
 • Związku Walki Młodychradni PiS zaproponowali zmianę nazwy na gen. Wittekówny, Marii[4]

Ciekawostki

 • Powszechnie uważa się, że al. Jana Pawła II to jedyna ulica w Warszawie, której nadano patrona za jego życia. Nie jest to prawda – za życia Józefa Stalina zmieniono nazwę Alej Ujazdowskich na aleję Stalina, a za życia Józefa Cyrankiewicza nazwano jego imieniem ul. Czerwińską na Zaciszu.
 • Elementem dekomunizacji było tez przywracanie miana „świętego” bądź „świętej” do nazwy ulicy. W okresie PRL-u funkcjonowały powszechnie nazwy ulic „Wincentego” oraz „Barbary” dla ulic św. Wincentego oraz św. Barbary.
 • 7 kwietnia 1997 roku zmieniono nazwę ul. Związku Walki Młodych na Józefa Szczepańskiego. Tę decyzję cofnął jednak Naczelny Sąd Administracyjny, wobec czego od 28 lutego 1998 roku ulica ponownie nosi nazwę Związku Walki Młodych.

Przypisy

Zobacz też

Advertisement