Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) – placówka prowadząca badania ochronne i prace rozwojowe w zakresie radiologii i technik jądrowych. Jej siedziba znajduje się na warszawskim Żeraniu w dzielnicy Białołęka, przy ul. Konwaliowej 7.

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej zostało powołane Uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 roku, miesiąc po wydaniu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie BHP przy stosowaniu promieniowania jonizującego. CLOR funkcjonował wtedy w dwóch niewielkich pomieszczeniach w pobliskim Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej i posiadał trzy działy techniczne: Dział Skażeń Radioaktywnych, Dział Kontroli Zakładów i Dział Aparatury i Kalibracji. Niewiele później powstał Dział Dokumentacji Szkolenia, a w 1958 roku w CLOR-ze dzięki otrzymaniu części pomieszczeń w budynku administracyjnym Elektrociepłowni Żerań została zorganizowana centralna ewidencja użytkowników źródeł promieniotwórczych i centralny system ewidencji i kontroli dawek indywidualnych, w tym samym roku dzięki współpracy z Inspekcją Pracy i sanepidem CLOR rozpoczął kontrolę użytkowników źródeł promieniowania w całej Polsce, dzięki czemu doszło do wykrycia m.in. radioaktywnych farb wojskowych. W listopadzie 1958 roku została powołana Rada CLOR i wyznaczone zostają poszczególne zadania zakładów.

W 1964 roku DZK przyjął nazwę Ośrodka Dyspozycyjnego Służby Awaryjnej, a CLOR otrzymał uprawnienia Branżowego Ośrodka Normalizacyjnego w zakresie ochrony przed promieniowaniem. W 1967 roku CLOR otrzymał uprawnienia do kalibracji dawkomierzy stosowanych w ochronie radiologicznej, a w czerwcu 1970 roku Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej wprowadził się do dzisiejszej siedziby przy ulicy Konwaliowej, w tym samym roku powstał Zakład Dozymetrii, a rok później dział Skażeń Radioaktywnych przekształcił się w Zakład Higieny Radiacyjnej. W latach 1972-1979 z ramienia CLORu trwały ogólnoświatowe badania lodowców w celu określenia m.in. strumienia do atmosfery Ziemi metali ciężkich. W 1988 roku rozpoczęto prace nad Radiologiczną Mapa Polski, której pierwsze wydanie powstało w 1997 roku, w tym samym roku utworzyło się Laboratorium Pomiaru Zawartości Jodu w Tarczycy. W roku 1994 doszło z kolei do podpisania pomiędzy Polską a Danią umowy z ramienia CLOR o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem; w ramach tej umowy Duńczycy zobowiązali się do uruchomienia na terenie Polski stałego systemu monitorującego środowisko.

Struktura instytutu

Instytut dzieli się na następujące zakłady i podległe im pracownie:

 • Zakład Higieny Radiacyjnej
  • Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych
 • Zakład Dozymetrii
  • Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczości Naturalnej
 • Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania
  • Pracownię Dawek Indywidualnych i Środowiskowych
  • Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych
 • Zakład Prewencji i Służby Dozymetrycznej

Dane teleadresowe

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.