Budżet obywatelski – element demokracji bezpośredniej, w ramach którego mieszkańcy mogą zgłaszać własne projekty inwestycji miejskich służących lokalnym społecznościom oraz głosować na nie.

Przez pierwsze pięć edycji budżet obywatelski nosił nazwę budżet partycypacyjny.

Zasady ogólne

Wszystkie zgłoszone projekty są weryfikowane przez dzielnice pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi i możliwości realizacji. Na tym etapie istnieje możliwość ewentualnego wniesienia poprawek do projektu przez zgłaszającego, jeżeli komisja weryfikacyjna podniesie zastrzeżenia.

Projekty, które pomyślnie przeszły weryfikację, umieszczane są na listach do głosowania. Pozycja projektu na liście ustalana jest w drodze losowania.

Na projekty z budżetu obywatelskiego mogą głosować wyłącznie osoby faktycznie zamieszkałe na terenie Warszawy, nie ma wymogu legitymowania się zameldowaniem. Każdy mieszkaniec może zagłosować na maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym i 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim

Finansowanie

Pieniądze na inwestycje z budżetu obywatelskiego pochodzą z istniejących budżetów dzielnic. Kwoty przeznaczone na inwestycje z budżetu obywatelskiego są wyznaczane przez zarządy dzielnic w ramach limitów procentowych określonych przez prezydenta Warszawy z uwzględnieniem możliwości finansowych dzielnic.

Wymogi formalne co do projektów

Zgłaszając projekt dzielnicowy należy dostarczyć listę poparcia zawierającą podpisy 20 mieszkańców z danej dzielnicy, z kolei do projektu ogólnomiejskiego trzeba dołączyć 40 podpisów mieszkańców Warszawy.

Edycje budżetu obywatelskiego

Rok budżetu oznacza rok, w którym projekty będą realizowane. Zgłaszanie projektów i głosowanie ma miejsce w roku poprzedzającym.

  1. 2015 – na budżet obywatelski przeznaczono ogółem 26 237 266 zł. Zgłoszono 2236 projektów, z czego weryfikację przeszło 1390 projektów. Głosowanie miało miejsce w dniach 20-30 czerwca 2014. W głosowaniu wzięły udział 166 893 osoby (frekwencja ok. 12,4%), przy czym najwyższą frekwencję odnotowano na Ursynowie (15,51%), a najniższą na Bielanach (4,83%). Do realizacji wybrano 336 projektów[1].
  2. 2016 – na budżet obywatelski przeznaczono ogółem 51 206 731 zł. Zgłoszono 2333 projekty, z czego weryfikację przeszły 1464 projekty. Głosowanie miało miejsce w dniach 16-26 czerwca 2015. W głosowaniu wzięło udział ponad 172 tys. osób (frekwencja ok. 12,8%), przy czym najwyższą frekwencję odnotowano w Wesołej (17%), a najniższą na Bemowie (5%). Do realizacji wybrano 644 projekty[2].
  3. 2017 – na budżet obywatelski przeznaczono ogółem 58 588 894 zł. Zgłoszono 2649 projektów, z czego weryfikację przeszło 1749 projektów. Głosowanie miało miejsce w dniach 14-24 czerwca 2016. W głosowaniu wzięło udział 128 406 osób (frekwencja ok. 9,5%), przy czym najwyższą frekwencję odnotowano na Żoliborzu (10%), a najniższą na Pradze Północ (3,5%). Do realizacji wybrano 770 projektów[3]
  4. 2018
  5. 2019
  6. 2020

Przypisy

Odsyłacze zewnętrzne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.