Długa 23/25, dawna siedziba BSiPŁ

Długa 23/25, dawna siedziba BSiPŁ

Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie Sp.z o.o. – nieistniejące biuro zajmujące się projektowaniem sieci teleinformatycznych i obiektów budowlanych. Od 2010 roku znajdowało się w likwidacji, w 2017 roku przejęte przez Fundusz Rozwoju Spółek SA.

Historia

Biuro Studiów i Projektów Łączności (znane przez wiele lat pod skrótowcem BSiPŁ) zostało utworzone zarządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z 30 grudnia 1949 roku. W końcu lat 70. – w szczytowym okresie swojej działalności – BSiPŁ posiadało łącznie 10 oddziałów rozmieszczonych na terenie całej Polski i zatrudniało około 1500 osób. Biuro przede wszystkim wykonywało usługi projektowe w zakresie telekomunikacji, ale również w innych dziedzinach gospodarki m.in. kolejnictwa, energetyki, górnictwa, hutnictwa, poza tym wykonywało zadania specjalne na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa. Pod koniec lat 90. BSiPŁ podjęło działania dostosowujące się do nowej sytuacji rynkowej. Poszerzono działalność o projekty architektoniczno-budowlane, ekspertyzy techniczne i o rynek operatorów łączności bezprzewodowej oraz sieci informatycznych. Pod koniec 2007 roku BSiPŁ zmieniło formę prawną z przedsiębiorstwa państwowego na jednoosobową spółkę Skarbu Państwa[1]. W listopadzie 2007 roku ogłoszono przetarg w procesie prywatyzacji BSiPŁ[2], lecz z powodu braku oferentów prywatyzacja nie doszła do skutku[3]. 30 czerwca 2010 roku podjęta została decyzja o postawieniu BSiPŁ w stan likwidacji[4]. Pod koniec działalności BSiPŁ posiadało 4 oddziały: w Warszawie, Krakowie, Kielcach i Legnicy, zatrudniało ponad 70 osób.

Od początku istnienia do końca 2014 roku BSiPŁ mieściło się w Śródmieściu przy ul. Długiej 23/25, następnie do końca października 2016 przy ul. Miedzianej 11, ostatnia siedziba to ulica Łucka 15.

19 grudnia 2016 zarząd spółki wyraził zgodę na przejęcie BSiPŁ sp.z o.o. przez Fundusz Rozwoju Spółek SA – również jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 4 kwietnia 2017 nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników przyjęło uchwałę w sprawie połączenia. Połączenie zostało potwierdzone aktem notarialnym sporządzonym w tym samym dniu[5].

Przypisy

Odsyłacze zewnętrzne

Strona www BSiPŁ

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.