Gmach Biblioteki Narodowej

W Warszawie znajduje się kilkaset bibliotek i wypożyczalni. Największa jest Biblioteka Narodowa. Oprócz tego miesi się tu szereg bibliotek publicznych, akademickich, specjalistycznych. Aż 4 placówki objęte są prawem dostarczenia egzemplarza obowiązkowego (Biblioteka Narodowa, Biblioteka publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka UW oraz Biblioteka Sejmowa - tylko dzienniki ustawowe).

Biblioteka Narodowa

W Warszawie mieści się Biblioteka Narodowa. Jest to najważniejszy księgozbiór naukowy w kraju o profilu humanistycznym, główne archiwum piśmiennictwa polskiego oraz krajowy ośrodek informacji bibliograficznej o książce, placówka naukowa, a także ważnym ośrodek metodyczny dla innych bibliotek w Polsce. Główna siedziba biblioteki znajduje się przy al. Niepodległości 213, a Dział Zbiorów Specjalnych przy pl. Krasińskich 3/5.

Biblioteki publiczne m. st. Warszawy

W roku 1906 r. powstało Towarzystwo Biblioteki Publicznej, które rok później (w 1907 r.) zainicjowało stworzenie Biblioteki publicznej m. st. Warszawa. W 1914 r. biblioteka uzyskała własną siedzibę przy ul. Koszykowej 26, gdzie mieści się aż do dzisiaj. (koszykowa.pl). Biblioteka ta otrzymuje egzemplarz obowiązkowy.

W Warszawie funkcjonują ponadto biblioteki dzielnicowe z licznymi filiami. Prowadzą one wypożyczalnie i czytelnie (również naukowe), oraz mediateki.

Biblioteki dzielnicowe

Biblioteki akademickie

Nowy BUW widziany od stron ulicy Dobrej

W Warszawie istnieje szereg bibliotek akademickich (w tym biblioteki głównych uczelni i ich biblioteki wydziałowe), biblioteki Polskiej Akademii Nauk i innych ośrodków akademickich. Najważniejsze to:

Biblioteki specjalistyczne

W Warszawie istnieje wiele bibliotek specjalistycznych. Istnieją one przy stowarzyszeniach, związkach, instytucjach naukowych i muzeach. Do najważniejszych należą:

Biblioteki obcojęzyczne

Wiele ambasad prowadzi własne biblioteki, bądź zorganizowane są one przy instytutach kultury:

  • Biblioteka Austriacka - Österreich-Bibliothek Warschau http://www.cbr.edu.pl/
  • Biblioteka Goethe-Institut Warschau
  • Biblioteka Instytutu Cervantesa - Instituto Cervantes de Varsovia
  • Biblioteka Instytutu Kultury Włoskiej- Istituto Italiano di Cultura
  • Biblioteka Niemieckiego Instytutu Historycznego www.dhi.waw.pl/pl/biblioteka
  • Biblioteka Rosyjskiego Ośrodeka Nauki i Kultury w Warszawie
  • Medioteka Austriacka www.codn.edu.pl
  • Medioteka Instytutu Francuskiego l’Institut Français de Varsovie
  • Sieć Bibliotek Brytyjskich - British Council
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.