Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Aleja Rzeczypospolitej

Niezagospodarowane Błonia Wilanowskie – rejon ul. Hlonda

Błonia Wilanowskie – obszar Miejskiego Systemu Informacji w Wilanowie. Potocznie nazywany również „Polami Wilanowskimi” bądź „Nowym Wilanowem” (północna część)[1].

Historia

W lutym 1945 roku, po wyzwoleniu Wilanowa, klucz wilanowski o powierzchni tysiąca hektarów został przejęty przez Skarb Państwa na mocy nowej reformy rolnej. Otoczenie rezydencji wilanowskiej, na które składał się majątek Wilanów i majątek Morysin, nie zostały rozparcelowane i przekazano je warszawskiemu przedsiębiorstwu miejskiemu AGRIL (Administracja Gospodarstw Rolnych i Leśnych). Gospodarka rolna na tych terenach trwała do 1948 roku, aż do czasu likwidacji przedsiębiorstwa. Wszystkie należące do niego majątki przekazano Państwowym Nieruchomościom Ziemskim. Następnie zostało utworzone Państwowe Gospodarstwo Rolne Wilanów, po czym przejął go Rolniczy Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Jeszcze w latach 90. XX wieku obszar zdominowany była przez pola uprawne i nieużytki. W 1992 roku został przyjęty nowy plan zagospodarowania przestrzennego całej Warszawy, a obszar ten został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. W 1998 roku 169 hektarów w północnej części obszaru zostało zakupione od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przez firmę Prokom Investments (ob. Polnord), która rozparcelowała teren na mniejsze działki i sprzedała je innym deweloperom. Projekt zagospodarowania całego terenu przygotował architekt Guy Perry. Pierwsze inwestycje na tym obszarze rozpoczęły się w 2002 roku - obecnie rozbudowujący się w na Błoniach Wilanowskich kompleks zabudowy jest znany jako Miasteczko Wilanów[2]

Południowa część obszaru w dalszym ciągu zdominowana jest przez pola uprawne i łąki, których miejsce powoli przejmuje jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa, dużą część obszaru zajmuje także Park Natoliński. Granicę między wysoką zabudową Miasteczka Wilanów i pozostałą częścią Błoni Wilanowskich stanowi budowana na tym odcinku od 2017 roku Południowa Obwodnica Warszawy.

Granice obszaru

Obejmuje teren położony między al. Wilanowską, ul. Przyczółkową, ul. Drewny, ul. Korbońskiego oraz skarpą ursynowską, dawniej był to rozległy obszar wykorzystywany pod uprawę lub hodowlę, od początku XXI wieku trwa jego zabudowa w ramach inwestycji Miasteczko Wilanów.

Obiekty

Świątynia Opatrzności Bożej

Przypisy

Linki zewnętrzne


Advertisement