Andrzej Pszenicki (ur. 29 listopada 1869 roku w Pabianicach, zm. w 1941 roku) – inżynier budowlany i konstruktor, rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1929-1932.

Andrzej Pszenicki w 1889 roku ukończył wydział matematyczno-fizyczny Instytutu Inżynierów Komunikacji w Petersburgu, potem pracował na tej uczelni będąc kierownikiem katedry od 1917 roku. W międzyczasie wykładał także na Żeńskim Instytucie Politechnicznym i Instytucie Inżynierów Cywilnych oraz pracował w latach 1898-1919 w służbie mostowej Zarządu Miejskiego Petersburga. Pracował jako konstruktor mostów w całej Rosji, w samym tylko Petersburgu uczestniczył w projektowaniu 43 konstrukcji, w tym 27 stalowych. Po krókim pobycie w Rydze w 1919 roku powrócił do Polski. W 1921 roku został kierownikiem Katedry Budowy Mostów Politechniki Warszawskiej, w latach 1923-1929 pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w latach 1929-1932 był rektorem Politechniki Warszawskiej. Wykładał także w Centrum Wyszkolenia Saperów. W 1938 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej.

Andrzej Pszenicki stworzył wiele cenionych do dzisiaj podręczników branżowych, dotyczących przede wszystkim budowy mostów, takich jak Mosty żelazne II (1928), Kurs budowy mostów (1938) czy Mosty stalowe nitowane (1954). Spośród jego realizacji poza Warszawą należy wymienić Most Józefa Piłsudskiego w Krakowie, most kolejowy w Sandomierzu, most drogowy w Grodnie czy most drogowy we Włocławku. W Warszawie brał udział w realizacji następujących obiektów:

Andrzej Pszenicki jest patronem jednej z ulic na Siekierkach.

Linki zewnętrzne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.