Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy alei. Zobacz też: Zespół przystankowy Aleja Zieleniecka.

Aleja Zieleniecka – ulica położona na Pradze Południe, która biegnie od al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona i ul. Francuskiej (rondo Waszyngtona) bez przecznic (nie licząc niewielkiej al. Wedla) do ul. Zamoyskiego i ul. Targowej. Nazwa alei upamiętnia miejscowość Zieleńce, pod którą w 1792 roku doszło do bitwy pod Zieleńcami.

Kamień pamiątkowy tłumaczący genezę nazwy al. Zielenieckiej

Powstanie ulicy związane jest z budową Mostu Poniatowskiego, zwanego wtedy Mikołajewskim lub Trzecim Mostem – prowadził on po praskiej stronie na podmokłe tereny i pastwiska Saskiej Kępy. W związku z osuszaniem i porządkowaniem tego terenu oraz organizacją Parku Skaryszewskiego około 1910 roku wytyczono groblę łączącą Most Poniatowskiego z Pragą. Przebiegającej nią ulicy nadano nazwę Aleja Zieleniecka.

W 1925 roku wzdłuż ulicy otwarto nowo wybudowaną trasę tramwajową, a w 1932 roku jedną z nisz zajął Pomnik Edwarda M. House'a. Wschodnią stronę ulicy zajmował wówczas Park Skaryszewski, natomiast zachodnia pozostawała niezagospodarowana, nie licząc kilku niewielkich gospodarstw oraz boisk sportowych. W 1944 roku planowano zorganizowanie tutaj Powszechnej Wystawy Krajowej, przygotowano kilka projektów (w ramach przygotowań zrealizowano Kanał Wystawowy), jednak wszelkie prace na zawsze przerwał wybuch II wojny światowej.

Otoczenie ulicy uniknęło zniszczenia w wyniku działań wojennych, a ostatnie gospodarstwa po zachodniej stronie alei zlikwidowano najpewniej do końca 40. XX wieku. W ich miejscu w latach 1954-1955 wzniesiony został Stadion Dziesięciolecia, zaś wschodnią pierzeję niezmiennie zajmował Park Skaryszewski. W latach 60. XX wieku na południowym końcu wybudowano rondo Waszyngtona, zaś w latach 2006-2007 aleja przeszła remont generalny – wymieniono nawierzchnię, kanalizację burzową, częściowo zmodernizowano także linię tramwajową, którą gruntownie przebudowano w 2011 roku, zaś w 2012 roku zainstalowane zostały na przystankach elektroniczne wyświetlacze. W międzyczasie, w latach 2008-2012 w miejscu Stadionu Dziesięciolecia wzniesiono Stadion Narodowy.

Torowisko tramwajowe wzdłuż al. Zielenieckiej (przed przebudową)

Otoczenie alei stanowią głównie tereny zielone: Park Skaryszewski z Jeziorem Kamionkowskim oraz otoczenie Stadionu Narodowego. Pod ulicą przebiega także tzw. kolektor stadionowy, umożliwiający przepływanie wody z Jeziora Kamionkowskiego do Portu Praskiego. Ponadto wzdłuż ulicy znajduje się Hotel Dedek Park (nr 6/8) oraz Spółka Wodna Obwodu Wawerskiego (nr 12), a także, u zbiegu z ul. Zamoyskiego, gmach Teatru Powszechnego.

Ciekawostką jest fakt, że po utworzeniu alei władze zaborcze były przekonane, że nazwa pochodzi od zieleni sąsiedniego Parku Skaryszewskiego. Tymczasem od samego początku związana była ona z miejscowością Zieleńce, gdzie 18 czerwca 1792 roku miała miejsce zwycięska bitwa z Rosjanami w trakcie wojny w obronie konstytucji.

Advertisement